Jézus az Út

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!(Ézsaiás 43,1)

The healing of families-avagy ha mélyen benne vagy a spiritualizmusban, hogyan szabadulj meg belőle 9 nap alatt

Ez egy egyszerű, hatékony és erős ima módszer, ami megszabadít téged és családodat, azoktól a problémáktól, amiért már régóta imádkozol, de nincs eredmény, beleértve az egészségügyi problémákat. Ezt az imafüzetet angolról fordítottam.

Mondd 9 napon át hangosan végig az egészet. Segített nekem megszabadulni a spiritualizmusból és eljutni Jézus Krisztusig. Legyengíti a gonosz erejét és felerősíti Isten Szentlelkének munkáját.

Lehetnek ez alatt  a 9 nap alatt rémálmaid, de el fognak múlni.

Részei:

-védő ima

-megbocsájtás

-bűnbánat

-a Sátánnal való egyezség törlése és megszabadulás

-a Szent Szellemmel való betöltekezés

-védő ima (az első és az utolsó rész, a védő ima, ugyanaz)

1 rész: VÉDŐ IMA

Jézus Krisztus nevében engedélyt adok és elvágok minden gonosz erőt és energiát a levegőben, a földön, a vízben, a föld alatt, az alvilágban, a természetben és a tűzben. Istenem, te az egész Univerzum Ura vagy, téged dícsérlek és teremtményeidet és hozzád imádkozom.

Jézus Krisztus nevében elvágok minden démoni erőt, ami ellenem és a családom ellen jött és lepecsételem magunkat a te Szent Véreddel amit értünk ontottál a kereszten.

Szűz Mária, kérlek védj meg és könyörülj rajtunk Jézus Szent Szívével együtt, értem és családomért. Boríts és burkolj be szereteteddel hogy ellenálljunk az ellenségnek.

Szent Mihály Arkangyal és az angyalok serege, védjetek meg bennünket és családomat a harcban a gonosz ellen, ami a világban kóborol. Jézus Krisztus nevében és az ő Szent Vére által elvágok és kivágok minden gonosz erőt és energiát, hogy távozzon tőlünk, otthnainkból és földjeinkről.

Köszönjük, Jézus Krisztus a te hűségedet és könyörületedet. Ámen.

 

Jézus Krisztus nevében, a Szent Kereszt és a Szent Vére által elvágjuk a gonosz erő szellemét és megparancsoljuk nekik hogy ne akadályozzák imánkat. Megtörünk minden átkot, bűbájt, amit ellenünk küldtek és nullává és semmissé nyílvánítjuk. Megtörünk minden szellemi megbízást, amit ellenünk küldtek és elküldjük Jézusnak hogy járjon el, ahogy szokott.

Istenünk, kérünk téged, álld meg ellenségeinket, küldd el nekik Szent Lelkedet hogy bűnbánatra és az átalakulás felé vezesse őket.

Mindazonáltal, elvágunk minden kapcsolatot és kommunikációt a gonosz szellemekkel a világban, ami befolyásolna minket és a mi imádságunkat.

Kérjük a védelmét Jézus Vérének ránk és családjainkra. Köszönjük Istenünk védelmedet, és küldd el Angyaladiat, főleg Szent Mihály Arkangyalt, hogy segítsen bennünket a harcban. Vezess minket imádságunkban, tölts be minket Szent Szellemed erejével és könyörülj rajtunk. Ámen.

 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.

 

Jézus, köszönjük a csodálatos gyógyító erődet. Köszönöm gyógyításodat és hogy a mai napon imádkozhatom hozzád.

Rájöttünk, hogy a betegség és a gonoszság, amivel számolnunk kell, több, mint amit elbírunk. Tisztíts meg kérlek minket minden szomorúságtól, negativitástól, kétségbeeséstől, ami bennünk van. Ha van bennem düh, türelmetlenség, vagy sóvárgás, tisztíts meg engem és helyettesítsd ezeket szeretettel, örömmel és békével. Ha valamilyen gonosz lélek hozzánk tapadt vagy sanyargat minket, Jézus nevében megparancsolom Föld Szelleme, Levegő Szelleme, Tűz Szellem és Víz Szelleme, Alvilág Szelleme és Természet Szellemei hogy távozzon - MOST. És menjen egyenesen Jézus Krisztushoz, hogy ő meggyógyítsa őket.

Gyere, Szentlélek, és újíts meg minket, tölts be minket ismét erőddel, életeddel és örömmel. Erősíts ott minket ahol gyengék vagyunk. És öltöztess fel minket fényeddel. Tölts be minket élettel. Mária, Jézus Szent anyja, mi Atyánk, Szent Mihály Arkangyal, köszönjük segítségeteket.

És Jézus, kérlek küldd el Szent Angyalaidat, hogy segítsenek nekünk és családjainknak, vigyázz ránk és védj meg minket minden betegségtől, rossztól és balesettől. Kérlek, mindig utazzunk biztonságosan.

Dícsérünk téged, most és mindörökké, az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében és kérjük ezeket a dolgokat Jézus Szent Nevében, áldott legyen Jézus Szent Neve. Ámen.

 

Szent Mihály Arkangyal, védj meg minket a harcban, legyél védelmezőnk a bűn ellen és az ördög hálójában.

Istenem, fedd meg őt, alázatosan kérjük és te, Mennyei Urunk, Isten erejével küldd el a Sátánt és minden ördögi szellemet, aki járkál a világban kerese a lelkeket hogy rerombolja azokat. Ámen.

 

Jézus Szent Szívének Litániája (3-szor mondd el)

Uram irgalmazz, Krisztus kegyelmess,

Uram irgalmazz, Krisztus hallgass meg minket.

Mennyei Atya, Megváltó Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy Isten,

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának szíve,

Jézus Szíve, az Isten igéjével egyesített szív,

Jézus Szíve, végtelen felségű szív,

Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Jézus Szíve, Isten háza és a Mennyország kapuja,

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tüze,

Jézus Szíve, az igazság és szeretet háza,

Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden dícséretre legméltóbb szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,

Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei vannak,

Jézus Szíve, amelyben az istenség egész teljessége lakozik,

Jézus Szíve, amelyben a Mennyei Atyának kedve telik,

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian meríttettünk,

Jézus Szíve, a béketűrő és nagy irgalmasságú szív,

Jézus Szíve, gazdagon ad mindenkinek, aki hozzá folyamodik,

Jézus Szíve, az élet és a szentség forrása,

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett szív,

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört szív,

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes szív,

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött szív,

Jézus Szíve, minden vítasztalás kútfeje,

Jézus Szíve, életünk és feltámadásnk.

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,

Jézus Szíve, bűnösökért áldozta magát,

Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,

Jézus Szíe, benned reménylők szentsége,

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,

Isten Báránya,

te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk,

Isten Báránya,

te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket.

Isten Báránya,

te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Szelíd és alázatos szívű Jézus,

Alakítsd szívünket a te szíved szerint.

Mindenható Örök Isten, tekints szeretett Fiad szívére, és mindama dícséretre, és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt és adj bűnbocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esedeznek.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.

 

2 rész: MEGBOCSÁJTÁS

(Bocsáss meg mindenkinek aki valaha ártott neked.)

Jézus Krisztus nevében szabaddá teszem a szívemet és a lelkemet .......... -tól, ............(ezért és ezért). Egy Krisztusi keresztet teszek magam és ő közé, hogy blokkoljon minden negatív hatást, ami ebből felém jöhet és csak a jót erősítse köztünk, ha van. És elhatározom hogy nem akarom ezt a kapcsolatot ebben a formában folytatni. Ámen.

 

3. rész: BŰNBÁNAT

(Bánj meg Isten előtt minden szerződést, bűnt, amit a Sátánnal kötöttél vagy a családtagjaid, tudott vagy nem tudott dolgok)

Uram, bocsáss meg nekünk......

Bocsáss meg azért, hogy.....

 

Dániel próféta bűnbánati imája

Kérlek, Ó, Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és kegyességet, azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. És nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Tied, Uram az igazság és mienk pedig orcánknak pirulása, akik vétkztünk ellened. A mi Urunké, Istenünké az irgalmasság és bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. És nem hallgattunk az Úrnak, a mi istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket előnkbe adott, az ő szolgáia, a próféták által. És áthágtuk a Te törvényedet és elhajlottunk hogy ne hallgassunk a Te szavadra.

Ezért reánk szakad az átok és eskü, amely meg van írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. És az Úrnak, a mi Istenünkenek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtérünk volna a mi álnokságainkból és figyeltünk volna a Te igazságodra. Igaz az Úr, a mi Istenünk minden cselekedetében, amelyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az Ő szavára.

Most azért, mi Urunk, Istenünk, aki kihoztad a Te népedet Egyiptom földjéről, hatalmas kézzel és nevet szereztél magadnak, vétkeztünk és gonoszul cslekedtünk. Uram, a Te igazságod teljessége szerint fordulj el kérlek a Te haragoddal és búsúlásoddal tőlünk. És most hallgasd meg, Istenünk a te szolgádnak könyörgését és esedezését és világosítsd meg az Úrért a Te orcádat. Hajtsd a Te füledet hozzánk és hallgasd meg, nyisd meg szemeidet és tekints reánk mert nem a mi igazságunkban, hanem a Te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjüök eléd a mi esedezéseinket.

Uram, hallgass meg

Uram, légy kegyelmes,

Uram, légy figyelmetes és cselekedd meg.

Ámen.

 

4. rész: A SÁTÁNNAL VALÓ EGYEZSÉG TÖRLÉSE ÉS MEGSZABADULÁS

(háromszor mondd)

Jézus nevében, én és a családom nevében megtagadom a Sátánt. Jézus nevében megparancsolom, hogy rombolj le minden erődítményedet, ami az én és a családom körül van. És megparancsolom hogy menj oda Jézus keresztjéhez és tedd azt vele, amit Ő tenne veled.

 

5. rész: A SZENT SZELLEMEL VALÓ BETÖLTEKEZÉS

A Szentlélek litániája

Uram, irgalmazz nekünk,

Krisztus, irgalmazz nekünk,

Uram, irgalmazz nekünk,

Mindenható Atya, irgalmazz nekünk.

Jézus, az Atya örökkévaló Fia, a világ megváltója, ments meg minket.

Az Atya és a Fiú lelke, szentelj meg minket.

Szentháromság, hallgass meg minket.

A Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól indul, belép a szívünkbe.

A Szentlélek, aki egyenlő az Atyával és a Fiúval, belép a szívünkbe.

Mennyei fény sugara, irgalmazz nekünk.

Mennyei fény forrása,

Szeretet és igazság szelleme,

Bölcsesség és megértés szelleme,

Tanács és lelkiismeret szelleme,

tudás lelke és kegyesség,

Istenfélelem lelke,

Kegyelem és imádság szelleme,

A béke és a szelídség lelke,

a szerénység és ártatlanság szelleme,

Szentlélek, a vígasztaló,

Szent Szelleme, a szent,

Szent Szellem, aki az egyházat vezeti,

Isten ajándéka, a legmagasabb lélek,

Aki betölti az Univerzumot.

Isten gyeremekeit örökbefogadó szellem.

Szentlélek, aki a bűnbánattal inspirál,

Szentlélek, aki jön és megújítja a föld arcát,

Szentlélek, tedd a fényed a lelkünkbe,

Szentlélek, írd a törvényedet a szívünkbe,

Szentlélek, gyújts meg minket a szeretet lángjával,

Szentlélek, nyisd meg nekünk kegyelmed kincseit.

Szentlélek, taníts minket imádkozni.

Szentlélek, vezess minket az üdvösség útjába.

Szentlélek, add meg nekünk az egyetlen szükséges tudást.

Szentlélek, ösztönözz minket, hogy a Jót cselekedjük.

Szentlélek, add meg nekünk erényünk érdemeit.

Szent lélek, őrizz meg minket az igazságban.

Szentlélek, legyen az örökkévaló a jutalmunk.

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

Küldd el nekünk a Szent Szellemet.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

Add lelkünknek a Szent Lélek ajándékait.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

Küldd el nekünk a Bölcsesség és a Kegyelem Szellemét.

 

Szentlélek, töltsd be a szívünket és lelkünket a te kegyelmed és azok 7 ajándékával.

Ó, Istenünk, gyútsd meg a Szent Szellem fényét, aki lelkesítsen és tisztítson meg bennünket.

Jöjjön belénk és tegyen minket gyümölcsözővé a Jótettekben.

És az Urunk Jézus Krisztus, aki ugyanazon lélek része él és uralkodik örökkön-örökké. Ámen.

 

6. rész: VÉDŐ IMA

Jézus Krisztus nevében engedélyt adok és elvágok minden gonosz erőt és energiát a levegőben, a földön, a vízben, a föld alatt, az alvilágban, a természetben és a tűzben. Istenem, te az egész Univerzum Ura vagy, téged dícsérlek és teremtményeidet és hozzád imádkozom.

Jézus Krisztus nevében elvágok minden démoni erőt, ami ellenem és a családom ellen jött és lepecsételem magunkat a te Szent Véreddel amit értünk ontottál a kereszten.

Szűz Mária, kérlek védj meg és könyörülj rajtunk Jézus Szent Szívével együtt, értem és családomért. Boríts és burkolj be szereteteddel hogy ellenálljunk az ellenségnek.

Szent Mihály Arkangyal és az angyalok serege, védjetek meg bennünket és családomat a harcban a gonosz ellen, ami a világban kóborol. Jézus Krisztus nevében és az ő Szent Vére által elvágok és kivágok minden gonosz erőt és energiát, hogy távozzon tőlünk, otthnainkból és földjeinkről.

Köszönjük, Jézus Krisztus a te hűségedet és könyörületedet. Ámen.

 

Jézus Krisztus nevében, a Szent Kereszt és a Szent Vére által elvágjuk a gonosz erő szellemét és megparancsoljuk nekik hogy ne akadályozzák imánkat. Megtörünk minden átkot, bűbájt, amit ellenünk küldtek és nullává és semmissé nyílvánítjuk. Megtörünk minden szellemi megbízást, amit ellenünk küldtek és elküldjük Jézusnak hogy járjon el, ahogy szokott.

Istenünk, kérünk téged, álld meg ellenségeinket, küldd el nekik Szent Lelkedet hogy bűnbánatra és az átalakulás felé vezesse őket.

Mindazonáltal, elvágunk minden kapcsolatot és kommunikációt a gonosz szellemekkel a világban, ami befolyásolna minket és a mi imádságunkat.

Kérjük a védelmét Jézus Vérének ránk és családjainkra. Köszönjük Istenünk védelmedet, és küldd el Angyaladiat, főleg Szent Mihály Arkangyalt, hogy segítsen bennünket a harcban. Vezess minket imádságunkban, tölts be minket Szent Szellemed erejével és könyörülj rajtunk. Ámen.

 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.

 

Jézus, köszönjük a csodálatos gyógyító erődet. Köszönöm gyógyításodat és hogy a mai napon imádkozhatom hozzád.

Rájöttünk, hogy a betegség és a gonoszság, amivel számolnunk kell, több, mint amit elbírunk. Tisztíts meg kérlek minket minden szomorúságtól, negativitástól, kétségbeeséstől, ami bennünk van. Ha van bennem düh, türelmetlenség, vagy sóvárgás, tisztíts meg engem és helyettesítsd ezeket szeretettel, örömmel és békével. Ha valamilyen gonosz lélek hozzánk tapadt vagy sanyargat minket, Jézus nevében megparancsolom Föld Szelleme, Levegő Szelleme, Tűz Szellem és Víz Szelleme, Alvilág Szelleme és Természet Szellemei hogy távozzon - MOST. És menjen egyenesen Jézus Krisztushoz, hogy ő meggyógyítsa őket.

Gyere, Szentlélek, és újíts meg minket, tölts be minket ismét erőddel, életeddel és örömmel. Erősíts ott minket ahol gyengék vagyunk. És öltöztess fel minket fényeddel. Tölts be minket élettel. Mária, Jézus Szent anyja, mi Atyánk, Szent Mihály Arkangyal, köszönjük segítségeteket.

És Jézus, kérlek küldd el Szent Angyalaidat, hogy segítsenek nekünk és családjainknak, vigyázz ránk és védj meg minket minden betegségtől, rossztól és balesettől. Kérlek, mindig utazzunk biztonságosan.

Dícsérünk téged, most és mindörökké, az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében és kérjük ezeket a dolgokat Jézus Szent Nevében, áldott legyen Jézus Szent Neve. Ámen.

 

Szent Mihály Arkangyal, védj meg minket a harcban, legyél védelmezőnk a bűn ellen és az ördög hálójában.

Istenem, fedd meg őt, alázatosan kérjük és te, Mennyei Urunk, Isten erejével küldd el a Sátánt és minden ördögi szellemet, aki járkál a világban kerese a lelkeket hogy rerombolja azokat. Ámen.

 

Jézus Szent Szívének Litániája (3-szor mondd el)

Uram irgalmazz, Krisztus kegyelmess,

Uram irgalmazz, Krisztus hallgass meg minket.

Mennyei Atya, Megváltó Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy Isten,

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának szíve,

Jézus Szíve, az Isten igéjével egyesített szív,

Jézus Szíve, végtelen felségű szív,

Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Jézus Szíve, Isten háza és a Mennyország kapuja,

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tüze,

Jézus Szíve, az igazság és szeretet háza,

Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden dícséretre legméltóbb szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,

Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei vannak,

Jézus Szíve, amelyben az istenség egész teljessége lakozik,

Jézus Szíve, amelyben a Mennyei Atyának kedve telik,

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian meríttettünk,

Jézus Szíve, a béketűrő és nagy irgalmasságú szív,

Jézus Szíve, gazdagon ad mindenkinek, aki hozzá folyamodik,

Jézus Szíve, az élet és a szentség forrása,

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett szív,

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört szív,

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes szív,

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött szív,

Jézus Szíve, minden vítasztalás kútfeje,

Jézus Szíve, életünk és feltámadásnk.

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,

Jézus Szíve, bűnösökért áldozta magát,

Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,

Jézus Szíe, benned reménylők szentsége,

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,

Isten Báránya,

te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk,

Isten Báránya,

te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket.

Isten Báránya,

te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Szelíd és alázatos szívű Jézus,

Alakítsd szívünket a te szíved szerint.

Mindenható Örök Isten, tekints szeretett Fiad szívére, és mindama dícséretre, és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt és adj bűnbocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esedeznek.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.

 

 

 

A spiritualizmustól a Megváltóig, a kundalini jógától az Igaz Istenig

A kundalini jógát 2,5 éve kezdtem el, másfél évig kundalini jógáztam és nagyjából egy éve hagytam abba. Elérkezettnek láttam az időt hogy megírjam a tapasztalataimat.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ha még nem vagy jól és te is benne vagy ebben a spiritualizmus, felemelkedés, jóga, kundalini és egyéb okozta tünetekben és rosszul vagy, azt ajánom hogy:

1. hagyj abba mindent: jógát, kundalinit, füstölőt, meditálást, tértisztítást, dobj ki mindent a lakásból, ilyen témájú könyvet, szobrot, szimbólumot...stb.

2. Imádkozz, olvass bibliát, kezdj el templomba járni, énekelj zsoltárokat és kigyógyulsz a bajból. Fogadd be Jézust az életedbe. Ne a hindu isteneket imádd.

3. Ajánlom az alábbi blogomat: jezusazut.blogger.hu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Elöljáróban annyi, hogy nehéz gyerekkorom volt, az egyik szülőm meghalt, a másik vert, a mostohaszülőm is meghalt és a testvéreimmel sokat szenvedtünk. E miatt egy szenvedés volt a főiskola is (nem kaptam otthonról pénzt, gyakorlatilag éheztem), és szenvedés volt a munkavállalás is, nem maradtam meg egy munkahelyen fél évnél tovább. Kisebbségi érzésem volt, minden munkahelyen volt egy agresszor, aki az egyik szülőmet képviselte (a tudatalatti kivetülése), kipécézett magának és bántottak, kiközösítettek. A sok negatív élménytől én sem éreztem jól magam, meghíztam és szinte mindig szomorú voltam.

Első körben  pszichológust kerestem de a keresetemből nem futotta. Ezért alternativ módszerek felé fordultam. Ekkor találkoztam először a spiritualizmussal.

Ekkor már volt egy gyerekem és a szülés után kezdtek feljönni a kiskori negatív élmények is, amiket nagyon nehezen éltem meg.

Az interneten beírtam hogy "love myself" és kiadott egy youtube videót, faster eft, gyors eft. Sok videót megnéztem ebben a témában. Ez egy kopogtatásos módszer. Elmentem az egyetlen magyarországi hivatalos papírral rendelkező lányhoz és bejelentkeztem. Hozzá jártam 4 hónapig. Kopogtattunk, sírtam, feljöttek a negatív érzelmek amiket egész életemben csak nyomtam lefelé magamban. Valami kezdett javulni. 3 nappal az eft után mindig tisztulási tüneteim voltak: sok sírás, szomorúság.

Aztán még 1,5 hónapot jártam ide, de azt mondta, nem tudunk tovább menni, mert itt mélyebb energetikai tisztítás kell. De ő tud egy jógát, ahova ő is jár, menjek el és az majd segít. Így jelentkeztem be az A. programhoz.

Elmentem. Nem néztem előzetesen utána. Nem tudtam róla semmit, csak azt hogy jóga. De belül éreztem hogy nem kellene, de az eft-s lány folyamatosan üzengetett, hogy na, voltál már? Nem tudtam hogy ez csakratisztítás, nem tudtam hogy ez kundalini jóga, nem tudtam hogy ezt nem kellene. De elmentem.

Egyéni órán voltam először. Egy kedves fiú fogadott, azt kérdezte hogy biztos, hogy belevághatunk? Mert ezután már soha nem leszek az az ember aki most vagyok. Mondtam hogy igen. Annyira nyomasztott már a sok belső negatív emlék, kétszer akartam gyerekkoromban öngyilkos lenni, gondoltam, nincs más út. Végigcsináltuk a 45 percet, nem volt fárasztó, nem éreztem semmit. Az óra után azt gondoltam, kár volt kifizetni a 15.000-et a 45 percért, mert nem történt itt semmi. Nem gondoltam, hogy 24 óra múlva megváltozik az életem.

Eltelt egy nap és furcsa dolgokat kezdtem érezni: először fejfájás, utána szédülés, aztán lezsibbadt az állkapcsom, aztán a két kezem úgy lezsibbadt hogy nem tudtam tartani a 4 hónapos gyerekemet. Aztán az izmaimban vagy az idegeimben fura forróság és erős zsibbadás, erős fáradtságérzés, és erős szomorúság. Írtam a csajnak, visszaírt hogy nagyon jó, ezek tisztulási tünetek, folytassam tovább.

Aztán második körben erős öngyilkossági gondolatok jöttek fel, amik elkezdtek erősödni. Pár hónap után már az tört rám hogy kiugrok az ablakon vagy a villamos elé ugrok az egy évesemmel. Vagy egyszerűen elmentem a boltba és nem hazafelé indultam hanem a másik irányba hogy egy teherautó elé ugrok. Kezdtem elveszíteni a józan eszemet, de folytattam.

Voltam még egy egyéni órán, aztán 2 szívcsakra órán, aztán csoportos órákon, pl.kristálytest órán, stb. Meg csináltam naponta a kapott gyakorlatokat otthon becsületesen. Közben törtek fel a tudatalattimból az emlékek, amikre már nem is emlékeztem, 2-3 éves koromból. Szörnyű volt, egyre besűrősödtek a traumák, mintha egy folyamatosan forgó sűrű, higanyos átlátszó anyag lenne körülöttem, amiben emberek, helyzetek vannak és kiabálás, veszekedés, sírás van. Elviselhetetlen volt. Volt hogy kértem a páromat, maradjon itthon, mert rosszul vagyok. Lefeküdtem a konyha padlójára és zokogtam, taknyom nyálam egybefolyt, 2 órán át sírtam aztán egyszer csak elmúlt a sírás.

Így teltek a napok. Aztán jött egy trauma, hasbarúgtak, ez felszakított még dolgokat. Elkezdtem fulladni, pánikrohamom lett, erős szívdobogásom, főleg éjjel. Szédültem, erősen, a látásom fura lett, mintha fehér ködszerű valamiket látnék a házban, alvásproblémám lett, napi csak 2,5 órát aludtam több részletben, a kisgyerekemnek is ugyanez pedig akkor még csak 10 hónapos volt. De mintha ez még nem lenne elég, rémálmaim lettek olyan emberekről akik öngyilkosok lettek. Aztán elkezdtem félni a sötétben, éreztem a tekintet a hátamban, mintha figyelnének. Elkezdtem remegni, félni állandóan. Éjjel fura dolgok kezdtek történni. A telefonom minden éjfélkor felvillant. Aztán a villanykörte villant fel minden éjfélkor. Aztán kalapácsütéseket és fura hangokathallottam éjjel, de csak 1-1 szobában, más ezt nem hallotta  csak én. Az egyik gyerekem fent volt éjjel, a másik meg forgolódott álmában, mintha valami dobálta volna, többször leestek az ágyról. A férjem is sokszor felriadt. Aztán egyik éjjel hallottam hogy recseg a padló és hogy áll ott valaki, éreztem, de nem volt ott senki. De éreztem hogy figyelnek. Aztán hozzám ért valaki, megsimogatta a kezemet. Aztán megint. Aztán a hátam tetejét. Nagyon félelmetes volt.

Kezdtek nappal is furcsa tüneteim lenni: borzasztó ideges voltam, nem voltam képes leülni sem sehova, mentem egyik szobából a másikba. Egyszer szedem ki a szárítógépet: a távirányító autó beindult mellettem, megijedtem és kikapcsoltam. Aztán bementem egy szobába és nem is volt huzat, de az ajtó becsapódott mögöttem. Ez háromszor egymás után megismétlődött. Aztán megyek ki a konyhába: pattognak a műanyag poharak a földön. Szólok a kisfiamnak hogy ne dobálja a poharakat, de nincs is ott. Magától pattogott volna?!

Aztán erős fülzúgásom lett. Majd lebegésérzésem. Éreztem hogy lebegek a föld felett és hogy a fejem is lebeg a testem felett. Közben erős öngyilkossági gondolatok gyötörtek. Eközben folytattam a jógát természetesen, de ez már kezdett sok lenni. A kaputelefonunk is bedöglött, sípolt éjjel 2-3 órakor megállás nélkül. A szerelő azt mondta, nem tudja megszerelni.

És a sírás. Először még csak folyt a szememből a könny, sírás nélkül. Fura volt. Aztán sokszor ok nélkül elkedztem sírni. Aztán zokogni. Az utcán, szülői értekezleten, családi ebédnél, mindenhol. Volt hogy 7 órán keresztül zokogtam és fogalmam se volt hogy miért. Sírtam az óvónőnek hogy meg fogok halni. Sírtam a családomnak hogy segítsenek, mért nem segítenek?! Sírtam a páromnak. A gyerekeknek esti mese helyett sírás és zokogás volt a wc-ben. Közben folyton veszekedtünk a párommal, 1 éven át hogy költözzünk el innen mert itt a lakásban valami van. De ő nem akart, "miért költözzünk, hiszen most költöztünk be!"

Aztán kezdtek depressziós tünetek is megjelenni, szinte az összes. Mikor már egy hete minden nap úgy keltem fel hogy meg akarok halni mert nagyon nehéz elviselni a testemet, a testem nagyon nehéz, akkor azt mondtam, hogy jó, abbahagyom.

Először a lélek féléves gyakorlatokat vontam ki, aztán a test féléveseket, aztán abbahagytam az  egyéni gyakorlatokat, végül nem mentem már csoportos órákra sem. Az utolsó csoportos óra egy 1,5 órás "A. és Gábor" nevű óra, azt hiszem "AG" óra volt, amit végigbőgtem. Eufórikus érzésem lett utána. De elkezdtem remegni és lebegni utána. A gyerekeim hangjai elmosódtak, nem hallottam őket. Csak valahonnan nagyon messziről. Egy egész hétig tartott ez az állapot. Mintha valahol máshol lennék, nem is itt.

Aztán már az alvás sem ment. Nem aludtam egy percet sem éjjel. Az egyik ismerősömmel beszéltem, pár napra rá majdnem meghalt, nekiment egy betonfalnak. Csodával határos módon életben maradt.

Közben a lakásra fogtam az egészet: hívtam házszentelőt, lakástisztítót, buddhistát is, magyart is, hátha lesz valami. Volt aki 50 ezret elkért egy tisztításért, cserébe tisztított aurát, lakást, házszentelt 2 héten át éjjel-nappal. Dimenziókapukat látott. A tesóm is tisztított kétszer is. Jobb lett, de aztán folytatódott ugyanaz. Volt aki angyalokat állított a ház 4 sarkába. Volt aki angyalokkal kaput nyitott hogy a lelkek hazamenjenek. Volt aki szimbólumokat rajzolt a levegőbe és 3 pololkaput talált. Volt, aki tibeti hangtállal jött és tapsolt, fütyült, dúdolt valamit 2 órán át. Füstölőt, gyertyát gyújtottak. Stb. Volt aki azt mondta, negatív erők vannak a ház alá beépítve, költözzünk el. Volt radiesztéta, Szent György vonalat látott és Ley vonalakat, emiatt alszunk rosszul. Meg a vortexek miatt, amik mozgó entitások. Volt aki fehér zsálya és tömjén füstölőt ajánlott és hogy sokat égessek fehér mécsest. De a közös az volt bennük: lenyúlták a pénzemet aztán magamra hagytak.

A jógán is ez volt: lenyúlták a sok pénzt (drágák voltak az órák), és hiába írtam emaileket, nem is válaszoltak, vagy csak annyit hogy gyakoroljak tovább.

De voltam én Bach virágterápián is, hallgattam meditációkat, én is csináltam a napi tértisztítástásványkarkötőket és köveket vettem, voltam hipnotizőrnél, voltam én mindenhol. Semmi sem segített. A pénzem fogyott.

És mentem orvosokhoz, miért van fülzúgásom, miért nem tudok aludni, van hogy csak 1 órát, miért szúr a szívem, miért van szívdobogásom, miért remegek, miért hízok egyfolytában, miért van mindez. Voltam neurológusnál, fül orr gégésznél, háziorvosnál, vérvételeken, mri-n, senki nem talált semmit. Írtak fel altatót ami egyben antidepresszáns is, meg nyugtatót, de nem szedtem be. Éreztem hogy itt valami más lesz a megoldás.

A családom kezdett hülyének nézni.

Nem javult semmi, hiába hagytam abba a jógát. Ha beszéltem egy régebben ugyanezt  a jógát gyakorló valakivel: rosszul lettem napokra, hetekre.

Aztán megkeresett egy lány, aki szintén abbahagyta ezt a jógát és azt mondta, hogy ő jól van és elmúltak a tünetei. Kezdett érdekelni a dolog. Akkor már nagyon kivoltam.

Azt mondta, hogy dobjak ki mindent ami spiritualizmus, jóga, kundalini és ne olvassak többet róla és ne csináljak egyátalán semmit sem, sem meditációt,sem tértisztítást, se füstölőzést, az ásványaitól is szabaduljak meg. Nehéz volt a folyamat de megtettem. De csak fokozatosan ment. A köveket kivittem a lakásból aztán remegtem és visszahoztam, mint egy drogos. Függőséget okozott. Aztán 6-odjára sikerült kitenni a lakás elé. Aztán kidobtam. Jobb lett valami. Aztán folytattam a füstölőzést, nem tudtam abbahagyni. Aztán kidobtam. De aztán vettem még füstölőt és folytattam. Aztán kidobtam. De aztán megint vettem füstölőt és elhasználtam mindet. Aztán már nem rendeltem többet. Megálltam.

Azt mondta, hogy fogadjam be Jézust a szívembe, járjak templomba, olvassak bibliát, imádkozzak. Először hülyeségnek tűnt. Majd mégis elővettem a bibliát. Régen hívő voltam. Elkezdtem imádkozni. Aztán elmentem templomba. Az első istentiszteletet végigsírtam. Furán néztek rám az emberek. Legszívesebben zokogtam volna, dehát azt mégsem kellene a templomban. Közben valami remegés volt a gerincemben és rázott a remegés. A következő istentiszteleten is sírtam. Emlékszem, annyira remegett a lábam, hogy alig tudtam állni. Mintha a pap csak hozzám beszélt volna, "kezdj új életet Jézussal" "Jézus az út, és rajta kívül nincsen szabadító". Teljesen lenyűgözött Isten szeretete. A családom is érezte a templom hatását: a férjem azonnal elaludt ahogy hazaértem, pedig dél volt. A gyerkeim is sokkal nyugodtabbá váltak.

Létrehoztam egy blogot, ami csupa imából áll (jézusazút.blogger.hu). Ezeket pötyögöm be minden nap és hangosan mondom. Egy imaközösség tagja lettem. Járok templomba. Olvasom a bibliát. Imádkozom. Először csak naponta egyszer, most már naponta 3-4-szer is. És most itt tartok. Nincsenek tüneteim, jól vagyok. Már csak a fülzúgás van meg egy kicsit.

Van egy videó ami nagyon jól bemutatja hogy miről is szól ez az egész, mi is kundalini, honnan jön ez, és miért más teljesen Jézussal járni, és mi az alapvető különbség.

https://www.youtube.com/watch?v=PX_XZ3N6shI

Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy kikeveredtem ebből. Nagyon hálás vagyok annak a lánynak, aki elvezetett hozzá. Istennel járni egy egészen különleges dolog. Hálás vagyok minden percért amiért élek. Szívből kívánom, hogy ha te is benne vagy ebben a dologban, akkor kívánom hogy hagyd abba amit csinálsz, és vezessen el Jézus magához és gyógyulj meg általa!

Imádságok-Reménység a halál órájában

Halál órájában reménység

Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te ó, Isten! A haladót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! Mert ezer esztendő annyi szemedben, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint az őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggel az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és megszárad. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Adj bőségesen szeretetedből reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben! (Zsoltárok 90,1-6, 12-14)

Utolsó órámért

Édes Mennyei Atyám! Ha bármely órában vagy pillanatban nappal vagy éjszaka jössz is és kopogtatsz lelkemért, hogy elvigyed azt, amit Te lehelltél belém, arra kérlek, lelkemet és életemet hadd ajánljam a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus véréért, szenvedéséért és haláláért a Te kezedbe.

Távozás előtt

Mennyei Atyánk! Vond szívünket magadhoz, hogy minden vágyunk oda irányuljon ahol a kincsünk van és minden gondolatunk ott időzzön, ahol hazánk, a Te országod van. Így ha egyszer majd magadhoz szólítasz bennünket, e világból való távozásunk nem lesz fájdalmas elszakadás, hanem boldog egyesülés Veled. Nem ismerjük sem a napot, sem az órát s talán még hosszú idő áll előttünk. Ha eközben sokszor elhagy erőnk, ha a fáradtság elködösíti szemünket, és hirtelen sötét éjszakába zuhanunk, bizonyára megérted, hogy legbensőnkben mohó kívánság, nyugtalan és vad vágy tör fel. Szívünk szorongó, aggódó várakozással tekint a jövendő felé. Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy már ebben az életben a Tieid vagyunk.

Életem célja

Uram, Jézusom! Szívemből kereslek, mert nem akarok Nálad nélkül élni. Meg akarlak találni Téged. De hogyan juthatnék el Hozzád, ha nem adnál hírt Magadról. Ha az igére figyelmezek és szent engedelmességgel megindulok a parancsszóra eljutok Tehozzád. Milyen jó vagy, hogy megtaláltatod Magad. Te vagy a cél. Irgalmadból és szánalmadból hazaérek. Ó és édes Otthonom, elvehetetlen Békességem, pusztában Édesvizem, sivatagban Mennyei Kenyerem! Hogy eljutottam Hozzád, most látom, hogy életemnek egyetlen célja, öröme és legfőbb boldogságom, hogy én Veled lehetek.

Készülés a halálra

Kezedre bízom lelkemet, Te váltasz meg ó Uram, hűséges Istenem.

Mindig útra készen

Élet halál Ura, jó Istenem! Ne engedd felednem, hogy utas vagyok e világon, vándorló néped egy tagja. Ne engedd felednem, hogy nekem is át kell mennem a halál szoros kapuján egyedül Tégy késszé az elmenetelre, Uram! Tégy szabaddá földi kincsek imádatától hogy könnyű szívvel távozhassam. Tégy függetlenné, hogy ne ragaszkodjam senkihez jobban mint Tehozzád. Segíts elrendeznem dolgaimat, amíg időm van itt. Adj  erőt a bocsánatkéréshez és a bocsánatadáshoz. Szabadíts meg a félelemtől hogy ne rettegjek az ismeretlentől és a döntő pillanatban is rád, ismerősömre gondolhassak. Adj türelmet, hogy elviseljem mindazt ami halálomat megelőzi itthon vagy a kórházban. Adj bátor hitet, tág ölelésű szeretetet, jó reménységet, ha halálomra gondolok. Köszönöm, hogy itt lehettem, járhattam szép világodban. Köszönöm, hogy velem jártál és utitársakat is adtál. Köszönöm hogy Hozzád készülhetek s majd örökké Veled lehetek a mennyei gyülekezetben. Köszönöm hogy munkatársad lehettem itt és örökké dicsérhetlek az örökkévalóságban m. Emlékeztess halálomra gyakran és kérlek emlékeztess örök életemre még gyakrabban. Jézusért aki meghalt de újra él, aki a halálnál is nagyobb Úr: kezedbe ajánlom én is lelkemet, Atyám!

Haloklóért

Élet és halál Ura, mennyei Atyánk! Segíts nekünk most, amikor nagy útra készül az, akit nagyon szeretünk, akitől most búcsúznunk kell. Te ismered őt igazán, ne feledkezz meg róla haláltusájában sem. Te ismered az ő erőtlenségét és a mi tehetetlenségünket. Szűnj meg minket. Maradj közelünkben irgalmasan, hogy ne érezzük magunkat elhagyottan, egyedül. Tartsd kézben a távozót ismeretlen mélységek felett és tarts kézben minket is, hogy kételkedésbe ne essünk, kétségbeesésbe ne zuhanjunk. Őrizd meg hitünket. Űzz ki belőlünk minden félelmet, tedd élővé reménységünket e nehéz órán is. Tarts erősen, Urunk! Légy irgalmas nekünk bűnösöknek!

Sírunk

Jézus Krisztus! Halált győző, életet ajándékozó Úr! Meghalt, akit szerettünk és most sírunk. Te megértesz, hiszen Te is sírtál barátod sírjánál. Emberré lettél, megérted fájdalmunkat, gyászunkat. Előtted nem szégyelljük könnyeinket. Köszönjük, amit az elköltözöttben nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy itt járt közöttünk se eddig a miénk lehetett. Bocsásd meg vétkeit és bocsásd meg a mi vétkeinket is. Enyhítsd fájdalmunkat, gyógyítsd lelkünk sebét, adj vigasztalást. Őrizz meg attól, hogy úgy gyászoljunk, mint akiknek nincsen reménységük. Amikor majd megérkezünk Hozzád, a mi szemünkből is törölj le minden könnyet, némíts el minden panaszt és jajszót! Urunk, könyörülj rajtunk, halandó embereken, és vigasztalj meg minket!

Áldás haldoklóra

Áldjon meg az Atya, Fiú, Szentlélek Isten, aki teremtett megváltott és megszentelt téged! A Szentháromság örök Isten bocsássa meg vétkeidet, és vigyen be az örök életbe! Övé a dicsőség most és mindenkor és örökkön-örökké.

Áldás halottra

Atya, Fiú, Szentlélek Isten! Irgalmadba ajánljuk azt, akit Te teremtettél, megváltottál és megszenteltél. Bocsásd meg bűneit, és vidd őt az örökéletbe. Tied a dicsőség most és mindenkor, és örökkön-örökké.

A végső út előtt

Testvérünk és Üdvözítőnk, Jézus! Te ismered a holtak birodalmát. Kísérd barátunkat amikor mi már nem kísérhetjük tovább. Irgalmas Atya, fogadd be őt, Szent lélek Vigasztalónk, légy közel hozzánk!

Szülő halálára

Szerető mennyei Atyám! Áldalak Téged mindazért az áldásért, szeretetért és gondviselésért amelyet szüleimen keresztül árasztottál rám. Szégyenlem és bánom, hogy hálátlan voltam Irántad és szüleim iránt. Engedetlen voltam és sokszor szomorítottam őket. Tudom hogy szeretetüket soha meg nem hálálhatom, mulasztásaimat és vétkeimet soha jóvá nem tehetem. Egyedül a Te Fiad érdemében reménykedem, könyörülj rajtam és bocsásd meg vétkeimet az Ő szenvedéséért és haláláért. Irgalmadba ajánlom drága szüleimet, hálával őrizem az elhunyt emlékét , igazán szeressem az élőt, Téged pedig örökké szolgáljalak és dicsérjelek. Ámen.

Gyermek halálakor

Örök Isten, mennyei Atyám! A Te kezedbe tesszük gyermekünket. Te adtak nekünk, Te vetted el tőlünk, áldott legyen érte a Te neved. Hálát adunk Neked a benne kapott minden örömünkért és boldogságunkért. Bocsásd meg egyetlen Fiadért gyermekünk gondozásában és nevelésében elkövetett hibáinkat mulasztásainkat. Fogadd be őt a Te országodba, minket pedig téríts Szentlelkeddel, hogy igaz gyermekeid legyünk, akaratod szerint szeretetben járjunk, könyörüljünk minden gyermeken, árván és elesetten, és kegyelmedben bízva törekedjünk örök országodba. Ámen.

Házastársa halálakor

Istenem, Atyám! Némítsd el bennem a panasz hangját, nyisd meg ajkam hálaadásra. Emlékeztess mindarra a jóra, melyet segítőtársamban adtál. Hálát adok Neked minden örömünkért, minden boldog óráért és szenvedéseink üdvösséges iskolájáért is. Te látod a mi szívünket, bocsásd meg minden vétkünket, azt is, amiben együtt vétkeztünk s azt is amiben vétkeztem hitvestársam ellen. Légy irgalmas egyetlen Fiad kínos szenvedéséért és haláláért. Vidd őt az örökéletre, engem pedig nevelj tovább a Te országod számára. Add Szentlelkedet, hogy Benned bízzam és reméljek, özvegyen is testi lelki tisztaságban éljek , a reám bízottakról teljes szeretettel gondoskodjam. Téged pedig földi és mennyei híveid seregével örökké dicsérjelek. Ámen.

Élet igéje a halál harcában

Jézus ezt mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Az az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon.

Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek se ne féljen!

Az én juhaim hallgatnak az én hangomra és én ismerem őket és ők követnek engem és én örökéletet adok nékik és soha el nem vesznek és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

Úgy szerette Isten a világot hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának, mert ha élünk az Úrnak élünk , ha meghalunk, az Úrnak halunk meg Ezért akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.

Tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik minden javukra van.

Az emberek napjai olyanok mint a fű, úgy virágzik mint a mezőnek virága. ha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az Őt féltőkön.

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól mert Te velem vagy, a Te vessződ és botod azok vigasztalnak engem.

Így szól az Úr, a te Teremtőd és a te Alkotód: Ne félj mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett hanem Őt, mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk minden vele együtt? Kicsoda vádolja Isten választottait? Isten, aki megigazít, kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus Jézus, aki meghalt sőt fel is támadott, aki Isten jobbján van, és esedezik is érettünk?

Ha valaki vétkezik van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.

A mi hazánk a mennyben van, onnan várjuk az Üdvözítőt is, az Úr Jézus Krisztust, aki gyarló testünket az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá formálja azzal az erővel, amellyel maga alá rendelheti a mindenséget.

Kezedbe bízom lelkemet, Te váltasz meg engemet, Uram, hűséges Istenem.

 

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön, adja meg nektek dicsősége gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által és a szeretetbe meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi az igazi szélesség és hosszúság, magasság és mélység és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét hogy teljességre jussatok az Istent minden átfogó teljességéig.

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökkön-örökké. Ámen.

Imádságok-Kereszt alatt

Jézus mondja:

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, én megnyugvást adok néktek. (Máté 11,28)

Szereteted az életnél is jobb

Ó , Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem,mint kiszikkadt, kopár víztelen föld. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam Téged dicsőít. Ezért Téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Fekvőhelyemen is Rád gondolok, minden őrváltáskor Rólad elmélkedem. Mert Te voltál a segítségem. Szárnyad árnyékában ujjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. (Zsolt 63,2,4-5,7-9)

Reggeli imádság szenvedés idején

Istenem! Hozzád kiáltok a nap reggelén. Segíts imádkozni és gondolataimat Feléd terelni. Magamtól képtelen vagyok rá. Bennem minden sötét, de nálad van a világosság. Egyedül vagyok, de Te nem hagysz el engem. Csüggedek, de nálad van a segítség. Nyugtalankodom, de nálad van a békesség. Elkeseredem, de nálad van a türelem. Nem értem utadat, de Te tudsz utat számomra.

Mennyei Atyám! Dicséret és hála Neked az éjszaka nyugalmáért. Dicséret és hála Neked az új napért. Dicséret és hála Neked minden jótéteményedért és hűségedért életem eddigi idején. Sok jót tettél velem, hadd fogadjam el most a nehezet is a Te kezedből. Nem mérsz rám többet, mint amennyit elhordozhatok. Minden javára van a Te gyermekeidnek.

Úr Jézus Krisztus! Szegény és nyomorult fogoly és elhagyott voltál, mint én. Ismered az emberek minden nyomorúságát. Velem maradsz akkor is, ha egyetlen ember sem áll mellém. Nem feledkezel meg rólam, és erősítesz engem. Azt akarod, hogy megismerjelek Téged és megtérjek Hozzád. Uram. hallom hívásodat és követem. Ments meg engem!

Szentlélek Úristen! Adj hitet hogy megőrizzen a kétségbeeséstől, szenvedélyektől és bűnöktől. Adj szeretet Isten és emberek iránt, hogy eltöröljön minden gyűlöletet és keserűséget. Adj reménységet, hogy megszabadítson félelemtől és csüggedéstől.

Irgalmas szent Isten! Megemlékezem előtted enyéimről, szenvedő társaimról és mindazokról, akik ebben a házban nehéz szolgálatot végeznek. Uram, irgalmazz! Add vissza erőmet, egészségemet, szabadságomat. Azután pedig hadd éljek úgy hogy Előtted és emberek előtt számot tudjak adni róla.

Uram! Bármit hoz ez a nap: dicsértessék a Te neved!

Esti imádság szenvedés idején

Úristenem! Hálát adok Neked, hogy véget vetettél ennek a napnak. Hálát adok, hogy nyugalmat adsz testemnek, lelkemnek. Fölém nyújtottad kezedet, az oltalmazott és őrizett meg. Bocsásd meg kishitűségemet és e nap minden vétkét. Segíts, hogy megbocsássak mindazoknak, akik vétkeztek ellenem. Hadd aludjak békében, a Te védelemed alatt. Őrizz meg a sötétség kísértéseitől. Rád bízom enyéimet és lelkemet. Isten, dicsértessék a Te szent neved!

A legnagyobb orvos

Uram Jézus! Köszönöm hogy hozzám lépsz. Nem vetsz meg engem a betegágyon, bár sokszor megvetettelek, míg egészségben, délcegen s csak magamnak élve jártam. Te vagy a legnagyobb orvos. Te mered szóbahozni, feltárni a legnagyobb betegséget. Köszönöm, hogy már ennyire jutottál velem, hogy lelkem félelmetesen nagy kérdéseivel foglalkozom. Tudom, hogy a legkisebb vigasztalás is, ami üdítő cseppekkel érinti kicserepesedett ajkamat, végtelen nagy ajándék. De hiszem, hogy Te nem csak ennyit, hanem mindent meg tudsz adni, hisz Te vagy  legnagyobb orvos. Hiszen, ha meg nem szüntetnéd testemben a titkos kór tombolását, még akkor is elveszed a betegség halálos fullánkját. Ez a betegség nem halálos. Ó, áldott orvos, a legnagyobb bűnösöknek, legnagyobb betegeknek legnagyobb orvosa, jöjj! Várlak. Tudom, nem hiába.

Miért?

Uram, Istenem! A mélységből emelem fel szememet Hozzád. Érzem, hogy nem a szenvedés mélységéből, hanem a bűn mélységéből tolult fel ajkamra aez a kérdés: miért? Bocsáss meg nekem érte. Elnémítoma  perbeszállás indulatának szavát. Nem mérem többé szenvedéseimet a magam vélt erényeihez sem mások bűneihez. Nem akarom többé a Te csodálatos igazságodat megbírálni a mgam pislákoló értelme igazságkeresésével. Szent Lelkeddel világosíts meg mert tudom, hogy minél jobban fogom látni bűneimet, annál kevésbé foglak Téged is, meg magamat is gyötörni azzal, hogy miért van mindez s annál jobban fogo érezni, hogy minden utad kegyelem és hűség a Krisztus által.

Kereszt alatt összetörve

Irgalmas Isten, jó Atyám! Beteg testtel , beteg lélekkel jövök Hozzád. Megvallom Előtted hogy csüggedéssel, kétségbeeséssel küzdök, és közel vagyok a teljes elmerüléshez. Ne szállj perbe velem, Uram, nyomorult gyarlóságomat és kishitűségemet kegyelmesen bocsásd meg nekem. Megvallom Néked azt is, hogy vágyom gyógyulás után és tudom, hogy Te nem ismersz akadályt, és ha akarod, vissza tudod adni egészségemet. Ezért könyörgök Hozzád, gyógyíts meg engem, Uram. Jól tudom, azonban azt is, hogy lankadt testemnél is nagyobb bajom hogy háborog kimerült lelkem. Ezért mindenelőtt könyörögve könyörgök Hozzád, ne vess el engem a Te orcád elől, és az erős lelket újítsd meg énbennem. Hadd nyugodjam meg a szilárd hitben, hogyha késik is a szabadulásom, Te el nem hagyod gyermekedet. A türelmetlenségtől azért ments meg engem, a kétségbeeséstől óvj meg engem, a kereszthordozáshoz erősíts meg engem, könyörülj rajtam, Uram!

Csendesség a kereszt alatt

Mindenttudó Atyám! Te ismered a keresztemet. Tedd számomra a betegágyat áldott iskolává. Fájdalmamat tedd bűnbánattá, a könnyeimet tisztító fürdővé. Feltörni akaró lázadásomat csendesíts akaratodban bízó megnyugvásba. Vergődő szívem hadd pihenjen el a Te atyai szíveden. Ragyogtasd előttem Te szent Fiad szenvedéseiben is példaadó életét. Hogy fájdalmam terhével tudjak Hozzád menni, mint Ő, gyermeki bízó hittel tudjak Reád hagyatkozni, mint Ő. Krisztusom érdeméért segíts, hogy panasztalan csendességgel, Rád támaszkodó hittel tudjam várni kegyelmedet.

Igen, Atyám!

Mennyei Atyám! Amikor leteperve, megsemmisülve, félreismerten, elhagyottan, csupán a szenvedésünkkel állunk a világban, a Te szemed titkon akkor is lát bennünket, és tetszéssel nézi törekvésünket, fáradozásunkat, vágyainkat és reménységünket itt a világban. Ez a tudat nagyobb boldogsággal tölt el minket mint amekkora a szenvedés. Ha pedig megaláz, és szinte felülről bűneink tudata, bűnbánatunk akkor is megtalálja Hozzád az utat, irgalmas Istenünk! Igen, Uram, Hozzád visszük gondolatainkat, szívünket, gyenge önmagunkat, mert egyedül Te vagy az, aki fölemelsz, és megalázol és újra fölemelsz.

Gyógyíts meg engem, Uram!

Krisztus ! Benned minden az enyém! Sebeket ejtett rajtam a kíméletlen élet? Hozzád fordulok hogy meggyógyíts. Hamis vágyak lázálmában csillapító hűs forrás vagy. Ha nyomaszt önnön gonoszságom, Te vagy a megigazulásom útja. Tehetetlenségemen Te vagy az erőm. A halál küszöbén Te vagy az élet. Majd csak felébred a vágy bennem a menny felé. Te magad vagy az út oda. Vaksötétben, rémüldözve megpillantalak, mint irányfényt. S ha egyszer Rád éheztem, Te vagy az öröklét kenyere, enyém leszel mindörökre!

Betegágyon

Uram, itt fekszem betegen e falak közé zárva. Amikor egészséges voltam, nem tudtam eléggé értékelni. Nem örültem, hogy fájdalom nélkül járhatok kelhetek. Ez a betegség kellett ahhoz, hogy megtanuljam megérteni: az egészség a Te kezed ajándéka, amelyért sohasem lehetek eléggé hálás.

Megkísért a gondolat, az élet folyik tovább a maga megszokott medrében, de már énnélkülem. Bocsásd rám derűdet, és engedd, hogy a magányban megtaláljalak Téged. Segíts, hogy a szenvedés próbáját kiálljam zúgolódás nélkül. Engedd, hogy türelmes beteg legyek. Tudjak jó példát adni azzal, hogy jó kedélyű, segítőkész vagyok akkor is, amikor önmagam is rászorulok mások segítségére.

Engedd, hogy kimutathassam mások iránti köszönetemet és hálámat. Add, Jézus Krisztus, hogy a betegség idején is a Te hű tanítványod maradhassak!

Műtét előtt

Istenem, Atyám vagy. Veled indulok a nehéz útra. Segíts, arra gondolnom, hogy Krisztus értem szenvedett. az Ő szenvedése lecsendesítheti szívemet. Nem leszek egyedül. Krisztusom mellettem lesz.

A földi élet szeretetét is belém oltottad, az örök élet utáni vágy mellett, bizonyosan megértesz engem, amikor kérlek, irányítsd orvosom kezét. Add hogy a műtét eredményes legyen. Utána meggyógyulhassak. Visszatérhessek családomba és munkatársaim közé.

Őrködj felettem, amikor elaltatnak. Légy mellettem, amikor felébredek.

Uram Jézus! Egyetlen bátorítóm, állj mellém. Egyetlen közbenjáróm, könyörögj érettem.

Műtét után

Jó Atyám! Láttad sok aggódásomat. Most hálás szívvel köszönöm segítő szeretetedet. Áldd meg azokat akik azért fáradoztak, hogy  betegségemből meggyógyuljak.

Gyenge vagyok. Fáradt és elesett. Uram, látod mennyire tud fájni ez a test. Igyekszem csendesen tűrni a fájdalmaimat. Bízom, erőt adsz elhorodzásukhoz. Nem hagysz el mostani gyengeségemben, velem leszel gyógyulásom napjaiban is. Erőtlen vagyok Légy Te erősségem. Kezedben pihen életem. Engedd, hogy tudjam majd boldogan megköszönni és élvezni a Tőled visszakapott egészséget.

Csak Te tudod, mi használ nekem

Uram, nem kérek tőled egészséget vagy gyógyulást, életet vagy halált sem kérek. Csupán azt kérem, hogy Te rendelkezz egészségem és halálom felől, neved dicsőségére és üdvösségemre. Csak Te tudod mi használ nekem. Mindenható Úr vagy. Tégy tetszésed szerint akár adsz, akár elveszel valamit. Csak egyet tudok: az a jó, ha követlek, de káromra van ha megbántalak. Azt se tudom, mi használ nekem, egészség, betegség, gazdagság , szegénység, vagy bármi e világon. Gondviselésed titka miként döntesz. Meghaladja emberek sőt angyalok tudását is. Imádattal borulok le Előtted és nem kutatom titkodat.

Orvosokért, ápolókért

Könyörülj, Urunk, azokon akiknek hivatásuk hogy a betegek és szenvedők segítségére siessenek: a mentőkön, nővéreken, orvosokon. Légy világosságuk a sötétségben, hogy amikor a test és a lélek titkaiba hatolnak, jó irányba tartsanak Útjuk közben ne sebezzenek meg senkit. Áldj meg mindenkit aki sebek között, fájdalmat enyhít, betegséget gyógyít, életet ment. Segíts hogy bizalommal és hálával fogadjam szolgálatukat.

Boldog megérkezés

Jézus Krisztus! Az élet útján vezeted lépteinket. Ne engedd, hogy lelkünk ellensége megzavarja békességünket utolsó óránkon. Akkor is add nekünk azt a békességet, amelyet elkészítettél számunkra. Saját erőnk teljesen elégtelen. Szenvedésünk terhét mérd a Tőled nyert erő mértékével. Eljön segítséged. A győzelem nem késik. Miután elviseltünk mindent, dicsérő énekbe kezdünk. Örökké áldunk csodálatos segítségedért.

Szenvedő világ

A mai világ, Urunk, nem kevésbé, mint bármikor, sóvárogva várja a megváltást és a szabadulást. Kevés kivétellel szinte az egész emberiség szenved. Igen sok helyen dúl háború, öldökölnek, vért ontanak. Tömegsírok nyílnak a faji gyűlölködés nyomán. Hány ember pusztul el, hány család borul gyászba természeti katasztrófák, a modern élet veszélyei, a gépesített világ, a rohanó közlekedés következtében. Uram, irgalmazz nekünk!

Öregség terhe alatt

Ó, Uram, keserű az öregség kenyere és kemény. Mily gazdagnak láttam magam egykor, és milyen szegény vagyok most, szegény, magányos és gyámoltalan. Mit számítok én vár a világon? Fájdalom gyötör éjjel és nappal. Ólomlábon járnak az álmatlan éjszakák órái. Csak árnyéka vagyok annak, ami egykor voltam. Terhére vagyok mindenkinek. Elégeld meg már, Uram. Mikor tűnik az éjszaka, és mikor ragyog fel az új nap fénye? Taníts türelemre. Hadd látnom arcodat,  amikor minden más eltűnik. Éreztesd velem az örökkévalóság lehelletét, amikor lejár az időm. Bennem Bíztam Uram. Ne hagyj megszégyenülnöm.

Önmagunk felajánlása

Uram, Te tudod, mi a legjobb nekünk. Tedd meg hát azt, ami Néked tetszik. Adj amit Te akarsz, amennyit Te akarsz és amikor Te akarod. Bánj velem úgy, amint legjobbnak látod. Állíts oda, ahová akarsz. Cselekedj velem minden dologban úgy, amint Neked tetszik. Íme, én szolgád vagyok. Kész vagyok mindenre. Nem kívánok magamnak élni, hanem Tenéked. Ó, bárcsak méltóképpen és tökéletesen megtehetném ezt.

Nehéz küzdelemben

Kegyelmes Úr Jézus Krisztus! Gyenge vagyok, vonj magadhoz, mert ha nem vonsz, nem tudlak követni. Adj erős lelket, amely kész arra, hogy segítségeddel kövessen, jóllehet a test erőtlen. Mert nélküled nem tehetek semmit, legkevésbé azt, hogy Érted halálba menjek. Adj készséges lelket, az igaz hitben rettenthetetlen szívet, bizonyos reménységet, hogy Érted türelemmel és örömmel tegyem le életemet.

Ezt mondja az Úr: Ne félj mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézsaiás, 43,1)

Imádságok-Mindenféle jóért

Istennek gondja van reánk!

Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása.

Semmiért ne aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé.

Az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Jakab 1,17, Filippi 4,6-8)

Tiszta szívért

Rossz gondolatok gyötörnek, Uram. Megmérgezik szívemet. Légy segítségül, hogy megszabaduljak tőlük, mert rosszra csábítanak, megszépítik és kívánatossá teszik a bűnt. Add, hogy a szépet szeressem. Bátoríts jó adományaid felfedezésére és kibontakoztatására, hogy gondolataim is jó irányba tartsanak.

Derűs lélekért

Uram, unalomból mentes, zsörtölődést, sóhajtozást, panaszt nem ismerő szívet adj nekem. Ne engedd, hogy túl sok gondot fordítsak pöffeszkedő énemre. Ajándékozz meg derűs lélekkel. Kegyelmedből hadd értsem mindig a tréfát. Add, hogy az élet kis boldogság-foszlányait is felfoghassam, sőt másoknak is juttassak belőlük.

Barátomért

Uram, sok ember vesz körül. Most barátomra gondolok. Köszönöm azt, hogy oly sok kérdésben tudunk egyetérteni és közös az érdeklődésünk. Úgy örülünk ennek.

Tégy mégis józanná, hogy mindig számoljak azzal más a barátom és más vagyok én. Ne engedd, hogy önösségem korlátok közé szorítsa őt. Tégy figyelmessé, nehogy gáncsoljam, inkább előre segítsem az úton, amelyen vezetni akarod.

Uram, oly gyakran megfeledkezem róla napi imádságomban, mert természetesnek tekintem ragaszkodását. Bocsásd meg hanyagságomat és lustaságomat. Vezess mindkettőnket kézen fogva, nehogy letérjünk a jó útról.

Beteg a barátom

Hozzád könyörgök barátomért, Uram. Sokat szenved. Te tudod mit jelent szenvedni. Ismered a reményvesztett betegek könnyeit. Őrködj barátom betegágyánál és add vissza egészségét. Légy minden kórházban fekvő beteggel, ápolóikkal és orvosaikkal. Adj nekik jó reménységet és vigasztalást. Bátorítsd szívüket, erősítsd türelmüket.

Vakáció idején

Uram, végre elérkezett vakációm ideje. Kikapcsolódhatok, szabadságra mehetek. Örömmel készülök az előttem álló napokra. Köszönöm, hogy egy időre leveszed vállamról gondjaim terhét és pihenhetek. Töltsön el örömmel teremtett világod szépsége. Köszönöm, hogy új környezetbe kerülhetek. Ajándékozz meg vidám, jó beszélgetésekkel. Üdíts fel, hogy megerősödve térjek vissza munkámhoz. Légy velem, bárhol járok, angyalaid őrizzék utamat.

Adj nekünk igaz, tiszta örömöt

Uram, most arra készülünk, hogy jókedvvel töltsük ezt a napot. Adj nekünk igaz és tiszta örömöt. Tedd együttlétünket meleggé s meghitté. Óvj meg minden túlzástól. Ne engedj iriggyé válnunk, ha azt látjuk hogy mi nem vagyunk a társaság középpontja. A Te kezed őrizzen meg mindabban, amit gondolunk beszélünk és cselekszünk.

Hálaadás az örömért

Hála Neked, Uram, ezekért a boldog órákért. Bocsásd meg, ha vétettünk valamit ezen a napon s engedd hogy a Te békességeddel térjünk nyugovóra. Kísérjen el az öröm amit most adtál s váljék erőforrássá az elkövetkező hétköznapokban.

Hála és dicséret Isten teremtett világáért

Istenem, hatalmasak műveid, csodálattal szemléli mindenki, aki szeretettel tekint rájuk. Köszönöm, Teremtőm és Uram, hogy annyi örömöt adtál teremtésedben. Köszönöm, hogy kezed munkája oly elragadó. Ha mondtam volna valami hozzád nem méltót, vagy ha a magam dicsőségét kerestem volna, bocsásd meg nekem kegyelmesen.

Munka-béke

Uram, Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját, hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen gazdagságnak, szépségnek, boldogságnak, békességnek.

Szó és tett együtt

Istenem, Te teremtettél mindent, ami van, mindent aki él. Őrizz meg attól, hogy túlságosan sokat halmozzunk fel asztalunkra, miközben mások üres tányér mellett ülnek. Adj élénk fantáziát ahhoz, hogy meglássuk, milyen szörnyű az éhség ma a földön. Adj megértést és elég szeretetet ahhoz, hogy tegyünk is valamit azokért, akik éheznek, és akikről rendszerint csak beszélni szoktunk.

Te, nem én

Szenteltessék meg a Te neved, ne az enyém!

Jöjjön el a Te országod, ne az enyém!

Legyen meg a Te akaratod, ne az enyém!

Adj nekünk békességet Veled, békét az emberekkel, békességet önmagunkkal és szabadíts meg minden félelemtől!

Végy erőt rajtunk

Uram, azt akarod, hogy dicsérjük neved. Mi pedig csak sóhajtozunk bajaink miatt. Várod hálaadásunkat, mi pedig csak hiányainkat panaszoljuk. Engedelmességet kívánsz tőlünk, mi pedig csak sikerre vágyunk. Követésedre hívsz, mi pedig a magunk útját járjuk. Végy erőt rajtunk, hogy hozzád térjünk. Győzedelmeskedj jóságoddal, hogy míg nem késő, bánjuk meg bűneinket. Nem akarod a bűnös halálát, hanem inkább, hogy megtérjen és éljen. Vonj magadhoz, hogy veled járjunk, örömest kövessünk, és dicsőségedre éljünk.

Ajándékok és erők

Ó, Istenünk, Te olyan ajándékokkal és erőkkel ajándékoztál meg minket, amilyenekről atyáink álmodni sem merészeltek. Segíts, hogy az élet szolgálatába állítsuk ezeket, és ne a halál vagy pusztítás szolgálatában használjuk fel. Emlékeztess minden nap a világban tapasztalható ínségre  és tedd gondolatainkat olyan elevenné, hogy cselekvésre kényszerüljünk. Őrizz meg attól, hogy elmerüljünk az anyagiak élvezetében s hogy megfeledkezzünk az EGY szükségesről. Őrizz meg attól, hogy az egész világot megnyerjük, de lelkünkben kárt valljunk.

Áldozat a békéért

Nagy áldozatokat hozott már az emberiség a háborúért. Uram, ébressz fel minket és minden népet, hogy ennél is többet áldozzunk a békéért. Hamarosan hadd jöjjön el a nap, amikor az emberek már nem tanulnak többé háborúskodást, és soha nem fog egyik nép fegyvert a másikra.

Általános könyörgés

Mindenható örök irgalmas Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, menny és föld Ura! Kérünk Téged, pásztorold Szentlelkeddel anyaszentegyházadat elhívott szolgáival, pásztoraival és őrállóival együtt, hogy mindenható, örök igéddel megmaradjunk a Benned való hitben erősödjünk és az emberek iránti szeretetben gyarapodjunk. Kételkedő és hitetlenkedő testvéreinknek pedig mutasd meg végtelen szeretetedet, hogy Hozzád megtérjenek és Benned megtalálják lelkük békességét.

Hallgass meg minket, Úristen!

Vedd oltalmadba kegyelemesen a világi felsőséget és minden elöljárónkat hogy országunkat isteni akaratod, jótetszésed szerint kormányozzák, hogy mindenben az igazság érvényesüljön, a gonoszság pedig visszaszoruljon és mindnyájan csendben és jó békességben élhessünk.

Hallgass meg minket, Úristen!

Add meg nekünk azt is, hogy ellenségeinket és rosszakaróinkat is igazán szeressük s azok irántunk megenyhüljenek és velünk békében élni kívánjanak!

Hallgass meg minket, Úristen!

Mindazokat akik szomorúságban, betegségben, halál harcában vagy más nyomorúságban vívódtak és azokat is akik az igazságért és szent nevedért háborúságot, fogságot, vagy más üldöztetést szenvednek, vigasztald meg Istenünk, Szentlelkeddel hogy mindenben atyai akaratodat ismerjék fel és fogadják el.

Hallgass meg minket, Úristen!

És jóllehet, bűneinkkel igazságos haragodat és minden büntetést igazán megérdemeltünk, mégis kérünk Téged, hű és irgalmas Atyánk, ne emlékezzél ifjúságunk vétkeire, sem a mi bűneinkre, hanem inkább emlékezzél meg végtelen jóságodról, kegyelmedről és irgalmadról és kímélj meg minket minden súlyos testi és lelki csapástól. Óvj meg minket kegyelmesen a háborútól és a vérontástól, ragályos és veszélyes betegségektől, elemi csapásoktól és ínséges időktől. Óvj meg minden idegen és káros tanítástól, erőnket meghaladó lelki megpróbáltatásról és a hirtelen gonosz haláltól.

Hallgass meg minket, Úristen!

Álld meg a keresztény nevelést, minden becsületes munkát és kenyérkeresetet, minden tudományt és nemes művészetet, és engedd, hogy a föld megadja termését, és mindazt ami a test táplálására kell.

Hallgass meg minket, Úristen!

Végül könyörgünk Hozzád , örök Isten, a földön élő egész anyaszentegyházaddal és választottaid mennyei seregével együtt mindazért, amiért tetszésed szerint könyörögnünk kell. Hallgasd meg, Urunk, mennyei és földi híveid egy elhangzó imádságát. Töltsd be hamar választottaid számát és szenvedéseik mértékét. Vess véget hamar e napoknak, midőn az Úrban elhunytakkal együtt sóvárogva várjuk Isten gyeremekeinek boldog szabadságát és testünk megváltását. Ama napon pedig gyűjtsd egybe az egész világról minden gyermekedet a Te orcád előtt.

Hallgass meg minket, Úristen!

Add meg nekünk mindezt kegyelmesen Jézus Krisztusnak, A Te egyetlen Fiadnak , a mi szeretett Urunknak és Megváltónknak kínos szenvedéséért és haláláért, aki Veled és a Szentlélekkel Istenként él és uralkodik örökké. Ámen.

Hálaadás

Úristen, mennyei Atyánk! Tőled kapunk szüntelenül mindenféle jót bőséggel és Te őrizel meg minket kegyelmesen naponként minden gonosztól, Kérünk Téged add nekünk Szentlelkedet hogy mindezt teljes szívünkkel , igaz hitben felismerjük és kegyes jóságodért s irgalmadért hálát adjunk most és örökké. Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért.

Dicsérjétek az Urat! Úrnak szolgái, dicsérjétek,

dicsérjétek az Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve

most és mindörökké!

Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét!

Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek.

Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik, és a mélybe néz, az égre is , a földre is?

Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt.

Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé.

Megengedi hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint a fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat! (Zsoltárok 113)

Imádságok-Család

Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön abban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Máté 18,19-20)

Egymás megértése

Köszönöm, Uram, családomat. Nálam jobban tudod, milyen nagy ajándékot adtál. Atyánk vagy, és azért adtad Jézust, hogy testvérünk legyen. Taníts bennünket , hogy igazi szülők és igazi gyermekek legyünk.

Tekints irgalmasan nyugtalan korunk családi életének sok gondjára, bajára. Segíts mindnyájunkat, hogy öregek és fiatalok megértsék egymást. Gyomláld ki szívünkből a keserűség gyökerét. Vonj közel magadhoz minket, hogy egymástól el ne szakadjunk.

Áldd meg otthonunkat, hogy mindnyájan részesüljünk abban, amire testünknek, lelkünknek szüksége van. Segíts, nehogy börtönné váljék otthonunk. Add hogy ajtaja mindig nyitva álljon azok előtt, akiket hozzánk küldesz, és mi is eljussunk azokhoz, akikhez minket küldesz.

Segíts hogy hitben éljünk

Uram, Te gyújtasz világosságot szívünkben. Köszönöm nagy ajándékodat: a hitet. De látod, családom mennyire másként vélekedik. Nem értenek meg, s ez sokszor oly nehéz. Úgy szeretném, ha hitre jutnának és átélnének valamit abból az örömből, amely oly sokat jelent számomra. Nem ítélem el őket, hiszen mindnyájukat nagyon szeretem. Jót akarok nekik és az a legjobb ha az ember hinni tud.

Ne engedj megfáradnom, hitemben meglankadnom. Add hogy úgy tudjak szeretettel tanúskodni Rólad, hogy bizonyságtételemet elfogadhassák. Milyen nagy örömöt jelentene, ha együtt tudnánk menni templomba, ha itthon is együtt imádkoznánk.

Uram, hatalmadban áll minden. Segíts hogy hitben éljünk.

Amikor gyermeket várunk

Uram, senki se látott, amikor világot és embert teremtettél. Most mégis eszközeid lehetünk az élet tovább plántálásában. Csodálat és hála tölti el szívünket. Örömmel várjuk gyermekünk születését. Könyörülj azokon akik nem akarnak gyermeket. Tedd nyitottá őket akaratod betöltésére.

Végy oltalmadba, Uram, a várakozás idején. Míg gyermekem növekedik, hadd legyek igazi édesanyává. Taníts magamról megfeledkezve másokért élni. Tedd mentessé anyai szeretetemet az önzéstől, hogy nyitott szívvel forduljak gyermekem felé és mindazokhoz akiknek szüksége van rám.

Könyörülj a szülői szeretetet nélkülöző gyermekeken. Indíts fel befogadásukra másokat. Te mindnyájunkat befogadtál szeretetedbe,jóságos Istenünk.

Amikor a gyermek megszületett

Megszületett gyermekünk. Köszönjük az új kis életet, Teremtőnk, Urunk, Édesatyánk. Örömünkben feledjük a félelmet és fájdalmat. Kérünk, vedd oltalmadba gyermekünket. Ne legyen kiszolgáltatva se nekünk, se másoknak. Éljen velünk együtt atyai szeretetedben.

Gyermekemért

Atyám, jó Istenem! Taníts meg belátnom, hogy gyermekem nem az én tulajdonom. Hadd növekedjék és fejlődjék úgy, ahogyan Te gondoltad, tervezted, nehogy útjába álljak. Ne engedd, hogy eltakarjalak Téged.

Fiatalokért

Hadd imádkozzunk a fiatalokért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy nyitottak legyenek és befogadóképesek minden jóra, hogy merjenek élni a nyugtalan világban, hogy legyen erejük elviselni a csalódásokat, hogy megtanulják elfogadni önmagukat, hogy el ne veszítsék bátorságukat, hogy ne tegyenek kárt mások életében, hogy mindig készek legyenek arra, hogy a világot emberibbé és lakhatóbbá tegyék.

Szüleimért

Atyám! Hálát adok Neked szüleimért. Láttasd meg velem, hogy mennyi jót adtál nekem általuk. Add, hogy ezért mindig hálás legyek. Te azt akarod, hogy önálló emberré fejlődjek. Hadd éljem saját éltetmet, otthon is. Segíts, hogy jobban megértsem szüleimet. Ne csak tőlük várjak megértést. Adj midnyájuknak több bizalmat egymás iránt. Ébressz felelősséget bennünk egymásért és másokért is. Hidalj át minden szakadékot. Áldd meg otthonunkat békességgel.

Testvéreimért

Édesatyám, milyen jó, hogy nem kell egyedül felnőnöm. Vannak testvéreim, milyen rossz hogy néha olyan nehezen férünk meg egymással. Urunk, teremts a családban egyetértést Szentlelkeddel.

Gyermekimádságok

Reggel

Jó Istenem felébredtem, Te őrködtél énfelettem,

Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem virrasztottál.

Óvj meg ma is szent kezeddel, tekints reám szeretettel,

Vezesd minden lépésemet, Ó hallgasd meg kérésemet.

Megköszönöm, jó Atyám, hogy az elmúlt éjszakán

megőriztél engemet, és új napot kezdhetek.

Szent Fiadért, Istenem, kegyelmesen légy velem,

békesség és szeretet vezérelje léptemet.

Este

Én Istenem, jó Istenem, becsúkódik már a szemem,

De a Tied nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz reá.

Vigyázz kedves szüleimre, meg az én jó testvérimre,

mikor a nap újra felkel, csókulhassuk egymást reggel.

 

A nap lement az éj beáll, álom jő szememre,

Jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre.

Add hogy csendesen aludjam, karjaid között nyugodjam.

Adj csendes éjt szüleimnek, adj csendes éjt mindenkinek.

Étkezés előtt

Urunk Jézus, áldj meg minket, mindennapi kenyerünket.

 

Jövel Jézus légy vendégünk, álld meg amit adtál nékünk.

 

Ülj asztalunkhoz, Jézusunk, Te légy házunk feje,

Tápláld testünket lelkünket, Életnek kenyere.

Étkezés után

Aki ételt , italt adott, Isten neve legyen áldott.


Urunk, megelégítettél, hálát adunk Neked,
Add, hogy hálából élhessünk szolgáló életet.

Istentisztelet előtt

Istenem! Nyisd meg szívemet, hogy igédet befogadhassam.
Szent házadba jöttem, Atyám, add áldásodat reám.
Imádságom halld meg kérlek, közöld velem szent igédet.

Istentisztelet után

Krisztusunk! Szeretlek Tégedet. Segíts, és áldj meg engemet.

Atyám! Köszönöm Neked az igét, áldást, éneket.

Igédnek áldását köszönöm Istenem, Add hogy jó gyümölcsöt teremjen életem.

Születésnap

Szerető mennyi Édesatyánk! Vonj e kedves nap örömével közelebb magadhoz és egymáshoz is minket. Köszönjük, hogy akit nagyon szeretünk, Te is szereted. Jó és rossz napokban hűséged számtalan jelével vetted körül. Terjeszd ki felette ezután  ezután is védő szárnyadat. Adj neki és mindnyájunknak élő hitet, bátran előretekintő reménységet és irgalmadból naponta megújuló szeretetet. Hadd mondja a zsoltárral, mi pedig vele:

Áldjad, én lelkem  az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét!

Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled!

Konfirmáció

Jézus Krisztus, Urunk, köszönjük, hogy gyermekünk konfirmációra készül. Azt akarod hogy gyülekezeted élő tagja legyen. Ezt akartad már kereszteléskor is. Te nem kényszerítesz senkit, de hívsz mindenkit, hogy ajándékodban részesüljön. Plántáld igédet szívébe mélyen, hogy élete küzdelmei során tudja mihez tartani magát, és legyen mibe fogóznia. Segítsd őszinte bizonyságtételre. Tartsd meg igéd mellett.

Konfirmandusok vallástétele

Én, XY hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak, a szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak mindhalálig. Ámen.

Eljegyzés

Köszönjük Urunk, hogy egymásra találtunk. Segíts, hogy megmaradjunk a közeledben. Legyen velünk a Te Lelked , a szeretetnek, fegyelemnek és megbocsátásnak Lelke, hogy segítőtársai legyünk egymásnak a Hozzád vezető úton.

Esküvő előtt

Mindenható hűséges Urunk! Kéréseinket és elképzeléseinket meghaladó módon cselekedtél velünk. Kézen fogtál, és úgy vezettél. Köszönjük jóságodat.

Bocsásd meg, amit mulasztottunk, vagy vétettünk egymással szemben. Add, hogy áldássá válunk egymás számára. Segíts megértésre, egymás gyöngeségeinek elhordozására. Add, hogy örömmel támogassuk egymást közös dolgaink és feladataink végzésében. Rád bízzuk magunkat. Világosságod fényében szeretnénk járni a Te utadon. Jóságos és erős Lelked vezessen bennünket.

Esküvő után

Mindenható és mindent tudó Istenünk! Előtted és házasságkötésünk tanúi előtt fogadtunk hűséget és szeretetet egymás iránt. Megfogadtuk, hogy örömben és bánatban egymást el nem hagyjuk, s készek leszünk egymásnak megbocsátani. Segítségedre szeretnénk hagyatkozni, hogy ígéreteidet ne feledjük s engedelmes gyermekeid legyünk. Segíts megtartani fogadalmunkat. Szükségünk van Rád. Áldó kezed hatalma alatt szeretnénk élni.

Imádság házassági boldogságért

Úristen, mennyi Atyám! Hálát adok Néked, hogy kegyelmedből a szent házasságba vezettél és által megőriztél a bűnöktől. Kérlek Téged, add Szentlelkedet, hogy úgy vezessen és irányítson házasságunkban, hogy egyetértsünk. Ne adjak okot ellenkezésre vagy haragra, hanem derűs hívő életet éljek, éljünk. Ha nem is marad el a kísértés, mégis mindig érezzük kegyelmes segítségedet és áldásodat. Akaratod szerint neveljük gyermekeinket, teljes hívő boldogságban éljünk egymással és végül üdvözüljünk a Te Fiad Jézus Krisztus által.

Nincs senkim

Uram Jézus! Sokat beszélnek ma a házasság problémáiról. Nekem nincs senkim és ez nagyon nehéz. Boldog szerelmeseket látok magam körül. Nem is sejtik, milyen nehéz a magányosok sorsa. Elmennek mellettem. Tudom, élnek mások is magányosan de mit segíthetünk mi egymáson? Neked mindent elmondhatok, Uram. Hozzád fordulok. Csak Te tudsz teljes élethez juttatni mindenkit. Gondolj rám is. Ne engedd, hogy sorsom rabja legyek. Tégy szabaddá magad számára. Akármit döntesz felőlem, bízom: javamat akarod.

Valaki szeret

Mennyei Édesatyám, boldog vagyok: szeret valaki. Észrevett. Megért. Szívébe zárt. Oly jó beszélgetnünk. Mennyi Édesatyám, boldog vagyok. Én is szeretem őt. Mind világosabban látom jó tulajadonságait is, gyengéit is. Bízom venne. Biztonságban érzem magam mellett. Javát akarom. Sohase szeretném megbántani őt. Bárcsak szabadon, tudatosan és őszintén szeretnénk egymást. Mennyei Édesatyám, köszönöm szerelmünket, boldogságunkat. Ne hagyj minket magunkra. Csak akkor lesz zavartalan boldogságunk, ha előtted hordozzuk egymást felelősen. Őrködj felettünk.

Egyedül és mégsem egyedül

Uram, nincs senkim csak Te állsz mellettem. Kiragadhatsz magányomból. Te is egyedül maradtál a kereszten értünk. Nem hagytál magunkra. Ne engedj magamba zárkózni. Vezess a szolgálat útjára. Ha másokon segítek, úgy már nem is vagyok egyedül.

Magamra maradtam

Uram, magamra maradtam. Tudod, mennyire szívesen részesültem volna a családi élet örömeiben és gondjaiban, mennyire vágytam valaki után, hogy egybekössük életünket. Te így is tudsz értelmet adni életemnek. Töltsd be örömmel munkámat. Adsz feladatokat bőven. Mutasd meg, kik azok, akiknek szükségük van rám. Tégy fegyelmezetté, nehogy megzavarjam mások házaséletét. Végy oltalmadba, nehogy komor és lehangolt legyek. Hadd legyek mindig otthon Nálad és gyülekezeted közösségében. Ne engedd, hogy bármikor hálátlanná váljak, Hiszem, erősen fogod kezem. Biztosan és bátran mehetek utamon.

Imádságok-Egyház, gyülekezet

Krisztus feje az egyháznak és Ő a test üdvözítője is. (Efézus 5,23)

Hálaadás az egyházért

Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk Néked, és magasztaljuk szent nevedet, hogy egyházat alapítottál a földön és mi is tagjai lehetünk. Add nekünk is Szentlelkedet, hogy elhívatásunkhoz méltón járjunk. Adj az egész keresztyénségnek felülről való erőt, hogy új élet járja át egyházadat. Te megtérítheted az emberek szívét. Felébresztheted a gyülekezeteket és megelevenítheted egyházadat. Ígéretedben bízunk teljes bizalommal. Jó reménységgel vagyunk egyházad felől. Add meg nekünk, Jézus Krisztus, egyházad főpapja, mindazt, amit a Te nevedben kérünk. Magasztaljuk és várjuk üdvösségedet.

Isten gyermekeinek közössége

Mennyei Atyánk! Köszönjük , hogy Te azokat keresed, akik kicsinyek és erőtlenek, akik Rád hagyatkoznak. Így hívtál el minket is, így tettél gyermekeiddé Jézus Krisztus által. Add hogy megmaradjunk gyermekeidnek, ne akarjunk mi bölcsek és erősek lenni önmagunkban, hanem a Te erőddel és a Te bölcsességeddel járjunk elhívatásunk útján, szolgáló szeretetben, hogy Tied legyen a dicsőség mindörökké.

Igehirdetőként

Mindenható Jóságos Isten! Jézus Krisztus Urunk Atyja! Te parancsoltad, hogy kérjünk aratásodba munkásokat, derék igehirdetőket.

Könyörgünk végtelen irgalmadért, küldd el gyülekezetedbe isteni igéd hűséges szolgáit. Add szívünkbe és ajkukra üdvözítő szavadat, hogy küldötteidként szóljanak, hogy mennyei örök igéd intsen, tanítson, tápláljon, vigasztaljon, erősítsen minket, és meghallva szavadat, azt cselekedjük, ami Neked tetszik, nekünk pedig üdvösséges.

Adj lelkipásztorokat

Jó Pásztorunk, Jézus! Tanítványokat hívtál el, és szolgálatra rendelted őket. Hívj el ma is fiatalokat követésedre, néped szolgálatára. Engedd, hogy akiket elhívtál, megismerjék akaratodat, és kövessék azt. Nyisd meg szemüket, hogy megismerjék a világot. Vegyék észre, mennyien sóvárognak az igazság megismerésére és a szeretet melege után. Urunk! Adj nekünk olyan lelkipásztorokat, akik a mi nyelvünkön beszélnek, gondjainkat és örömeinket egyformán ismerik, közülünk a legkisebbet is komolyan veszik. Őrködj azon, hogy nyájad ne maradjon pásztor nélkül.

Az öröm hirnökeiért

Engedd, Uram, hogy lelkipásztoraid élete megéreztesse velünk:

-hogy Téged választani megtiszteltetés,

-hogy Neked szolgálni gyönyörűség,

-hogy Érted élni boldogság,

-hogy Veled még szenvedni is jó.

Add, hogy az öröm vonzó hírnökei legyenek a világban és a Benned gyökerező lélek derűjét sugározza ránk.

Az egyház vezetőiért

Azokért könyörgünk most, akikre az egyház vezetését rábíztad. Adj nekik bölcsességet helyes döntésekhez. Tanítsd őket türelemre, ha várakozniuk kell. Óvd meg őket a veszedelmek között, amiket hivataluk hoz magával. Adj nekik bátorságot és hitet, hogy egyedül rád támaszkodjanak.

Egységért

Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja! Egyetlen Megváltónk! Békefejedelem! Kegyelmet adj nekünk, hogy megszívleljük szétszakadozottságunk nagy veszélyeit. Söpörj el minden gyűlöletet, minden előítéletet és mindazt, ami akadályoz minket az igazi egyetértésben, hogy amiképpen egy test és egy Lélek van, és elhívatásunk egy reménysége, egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy isten és mindnyájunknak Atyja, úgy mi is ezután egy szív és egy lélek legyünk, egybekötve az igazság és a békesség , a hit és a szeretet szent kötelékével, és Téged egy lélekkel és egy ajakkal dicsérjünk Jézus Krisztus Urunk által.

Megújulásért

Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává.

Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg a világ előtt mint igazságod oszlopa és alapja.

Add, mindnyájunknak Szentlelkedet gyümölcsként a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot, a hűséget.

Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik itt és mindenütt.

Küldd el vigasztaló Szentlelkedet minden bajba jutott embernek és rosszakarat áldozatainak.

Őrizd meg gyűlölettől, háborútól a népeket és vezetőiket.

Teremts Lelked erejével egyetértést.

Szentlélek, élet Ura és forrása. Bölcsesség és értelem Lelke. Tanács és erő Lelke. Tudás és kegyelem Lelke, az Úr félelmének Lelke.

Gyűjts össze

Jézus Krisztus! Te azért könyörögtél mennyei Atyádhoz, hogy mindazok, akik hisznek Benned, eggyé legyenek, amiként Te is egy vagy Atyáddal. Kérünk Téged, gyűjtsd össze mindazokat, akik vallják a Te nevedet és bizonyságot tesznek Rólad szóval és cselekedettel. Egyesíts minket imádságodban és dicsőítésedben. Tégy minket a szenvedők barátaivá. Segíts minket hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Add meg mindnyájunknak Lelked egységét a békesség közösségében.

Egyesíts

Urunk, Jézus Krisztus, járj közbe népedért. Te váltottál meg bennünket! Tarts meg minket az igaz keresztény hitben! Meghitt szavaddal, a Szentírásban adott isteni igéddel hívd ismét egybe nevednek egymástól messzire távolodott megvallóit.

Áldd meg a szolgáidat

Urunk, könyörgünk Hozzád mindazokért, akik a gyülekezet szolgálatában állnak. Könyörgünk Hozzád a presbiterekért. Érleld őket munkájukban a bizonyságtevés és élet példaképeivé. Könyörgünk Hozzád mindazokért, akik kormányoznak bennünket. Adj olyan vezetőket, akik az igazság igéjével feddnek és felemelnek. Áldd meg az ő munkásságukat. Adj nekik szolgálatukhoz látást és bölcsességet. Áldj meg minden szeretetmunkát és az irgalmasság cselekedeteit. Áldd meg szolgáidat és szolgálóidat.

Készíts helyet igédnek

Készíts helyet igédnek, Uram, Istenem, szórd igéd magvát az egész világon!

Kérünk, hadd hulljon jó földbe igéd magva közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt, ahol csak emberek élnek.

Egyesíts az imádságban

Tekints reánk, Urunk, és légy velünk, hogy mi is veled lehessünk. Jöjj fényeddel, mert bennünk sok a sötétség. Jöjj tanácsoddal, mert könnyen megtorpanunk. Jöjj szépségeddel, mert olyan csúnyák és taszítók vagyunk sokszor. Jöjj erőddel, hogy felegyenesedjünk. Jöjj békéddel, hogy összhangra találjunk. Jöjj jóságoddal, hogy bűneinkből hozzád meneküljünk. Vedd el szívünk keménységét. Egyesíts bennünket az imádságban. Jézus nevében fordulunk hozzád, mert általa megnyitottad előttünk az eget, és bezártad mögöttünk a pokol kapuját.

Egyesíts a szolgálatban

Urunk, ránk bíztad evangéliumodat. Ne engedd, hogy világosságod fényét véka alá rejtsük. Tedd gyertyatartóvá gyülekezetedet. Szentlelked késztessen, hogy örömmel és szolgáljunk a Tőled kapott adományokkal. Ne engedd, hogy emberek tetszését keressük. Add inkább, hogy hálatelt szívvel, találékony szeretettel, szent neved dicsőségére készüljünk a Tőled kapott feladatok elvégzésére.

Kezdd rajtam

Uram, ébreszd egyházadat és kezdd rajtam.

Uram, építs gyülekezetet, és kezdd velem.

Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezdd nálam.

Uram, gyújtsd meg szereteted tüzét minden szívben és kezdd bennem.

Bibliaórán

Urunk, jöjj közel Szentlelkeddel. Most amikor kinyitjuk a Bibliát, biztass, hogy ott is jelen vagy, ahol ketten vagy hárman gyűlnek össze nevedben. Segíts mind jobban megértenünk hogy nem a nagy számok, hanem a Te jelenléted döntő: Jöjj, légy segítségünkre. Bátoríts, erősítsd bizodalmunkat és töltsd be szívünket örömmel.

Uram, add nekünk most igédet, ahogyan megadod a mindennapi kenyeret. Add hogy igéd megváltoztasson, ne haragítson, amikor eltalál, ne örvendeztessen, amikor másokat talál el, ne untasson, amikor szomszédunkhoz szól, ne tettesük magunkat süketnek, amikor minket szólít meg. Hadd pihenjünk meg szerető karjaidban! Beszélj velünk, hogy szolgálhassunk Neked.

Tanácskozás előtt

Jézus Krisztus, egyházunk Ura, add nekünk Szentlelkedet, a bölcsesség Lelkét, hogy világosan lássunk feladatainkat, komolyan vegyük hivatásunkat, megbecsüljük a ránk bízott örökség gazdagságát, és mély hálával töltse be szívünket szereteted ereje. Késztess bennünket az igazság elfogadására, ne úgy, amint mi képzeljük, hanem amint azt megvilágosítod számunkra. Zárd be a tévelygés forrásait, és nyisd ki a világosság kapuját. Ismertesd meg velünk szereteted jó rendjét, és engedd érvényre jutni közöttünk.

Tanácskozás végén

Urunk, köszönjük, hogy együtt lehettünk. Köszönjük, hogy miközben feladatainkkal foglalkoztunk, Te is végezted munkádat bennünk. Tarts meg minket szeretetedben. Bocsásd meg, ha balgán vagy szeretetlenül szóltunk. Tarts össze bennünket a munka és az imádság közösségében. Jézus Krisztusért, Urunkért.

Tanulás előtt

Urunk és Mesterünk, késztess most bennünket az idő jó felhasználására. Tégy figyelmessé , fegyelmezetté és türelmessé, hogy a tanulásban előre haladjunk. Add hogy úgy ismerhessünk meg Téged ahogy Te ismersz bennünket. Világosítsd értelmünket. Fogd kezedbe kezünket. Vond magadhoz szívünket.

Tanulás végén

Növeld bennünk, Urunk, a hitet, a reményt, a szeretetet. Add hogy szeressünk, amit parancsoltál, és elnyerjük amit igértél.

Szeretetvendégségen

Édesatyánk, aki a pusztában is asztalt terítettél népednek, tedd most asztalunkat asztaloddá. Légy vendégünk. Tarts távol tőlünk mindent, ami örömünket és együttlétünket megzavarná. Add hogy minden, amiben most részünk lehet, vigyen közelebb hozzád és egymáshoz is.

Urunk, Jézusunk, köszönjük, hogy nem veted meg társaságunkat, sőt azt akarod, hogy társaid legyünk, veled járjunk. Kérünk ne hagyj magunkra amikor szétszéledünk. Kísérj bennünket az úton most és a következő napokban is.

Segíts, hogy azzal a hűséggel tegyük minden dolgunkat, amellyel foglalkozol velünk és olyan szeretettel fogadjunk be minden embert, amilyennel minket is befogadtál. Oltalmazz meg minket és dicsőítsd meg magadat bennünk.

A ránk bízott fiatalokért

Segíts Istenünk, hogy akaratod szerint szolgáljunk Téged. Vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébressz bennük új életet. Add, hogy megízleljék azt az örömöt, amit Te ajándékozol. Éreztesd meg velük a Te szeretetedet. Tedd naggyá és tisztává a Te szolgálatod utáni vágyakozásukat. Tedd állhatatossá szívüket, és akaratukat szilárdítsd meg. Őrizd meg őket a sötétség hatalmaitól. Őrizd meg őket zavaros és tisztátlan kedvtelésektől. Ajándékozd meg őket bátorsággal és hűséggel. Segíts, hogy közel állhassunk szívükhöz. Ragyogtasd fel előttük az idősebb nemzedék szolgálatán keresztül is a Te igazságod fényét. Adj ehhez szeretet belénk, adj nekünk bölcsességet és türelmet. Segíts Istenünk, hogy akaratod szerint szolgáljunk Téged.

Szolgálni kegyelem

Uram, fel nem foghatom, hogy csakugyan használni akarsz szolgálatodban. Kevéssé vagyok alkalmas reá. Bocsásd meg, hogy sokszor magamat keresem, nem Téged. Bocsásd meg, hogy gyakran útjába állok azoknak, akik Hozzád igyekeznek, ahelyett, hogy segítenék nekik. Megígérted, hogy szolgáidat megajándékozod bölcsességgel és erővel. Bizakodom ígéretedben és megbocsátó irgalmasságodban.

Sokféle ajándék , egy cél

Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy elhívtál

igéddel és elkészítesz a szolgálatra.

Mutasd meg nekünk, hogy mennyi különféle

ajándékot bíztál gyülekezetedre:

engedd, hogy Szentlelked által egy cél

töltsön el minket:

A Te dicséreted és a Te dicsőséged.

 

Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. (1 Korintusiak 1,9)

Imádságok-Esti imádságok

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.

Úr Jézus Krisztus, világ Teremtője, a mennyei Atya örök igéje! Általad teremtett Isten mindent. Nélküled semmit sem teremtett, Nélküled nem is tart fenn semmit. Az éveket, évszakokat és a hónapokat, a napokat és az éjszakákat Általad nemcsak teremtette, hanem mindenkor fenn is tarja és kormányozza. Mivel pedig mi, szegény emberek soha nem vagyunk biztonságban ellenségeinktől, kérünk Téged, jóságos Urunk, vedd ezt az éjszakát irgalmad szárnyai alá és ne engedd, hogy elessünk és a gonosz ellenség megrémítsen. Segíts, hogy a sötétségben is lássunk a Te világosságodat, mert Te vagy az örök világosság, és mennyei Atyáddal és a Szentlélekkel örök Istenként élsz és uralkodol most és örök időkig.

Látogasd meg, Urunk ezt a hajlékot, és tartsd távol tőle az ellenség minden cselvetését. Lakozzanak benne angyalaid, és őrizzenek minket békében. Áldásod legyen rajtunk mindenkor. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben Istenként él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

Kegyes Urunk! Virrassz azokkal, akik ez éjszakán virrasztanak és sírnak. Rendeld őrségre angyalaidat azok mellé, akik alusznak Vedd oltalmadba, Krisztus Urunk, a betegeket. Nyugtasd meg a fáradtakat. Áldd meg a haldoklókat. Adj enyhülést a szenvedőknek. Könyörülj a tusakodókon. Oltalmazd meg a vidámakat és minket mindnyájunkat. Szeretetedért. Ámen.

Békességedet add nekünk a mennyből, Urunk, és maradjon szívünkben békességed, Krisztusunk! Hadd aludjunk békességben és virrasszunk Tebenned, hogy ne féljünk az éjszaka semmiféle rémségtől mert Te az Atyával és a Szentlélekkel együtt valóságos Istenként élsz ér uralkodol örökké. Ámen.

Ó, üdvözítő Úr Jézus Krisztus, üdvözíts engemet, minthogy teremtettél, és a Te kínszenvedésedet s drága vérednek kiontása által megváltottál. Ó, mindenható, kegyelemmel bővelkedő Atya Úr Isten, jövel, és siess az én segedelmemre. Ó, Szentlélek Úr Isten, ó szent hatalmas Isten, ó, örökké élő Isten, könyörülj énrajtam, szegény bűnös szolgádon, és tarts meg épségben , az én elmémet, lelkemet, és testemet pedig ártatlanságban mind a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak eljöveteléig. Ámen.

Maradj velünk, Urunk, mert esteledik és a nap aláhanyatlott. Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alkonyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán. Maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal , szent igéddel és szentségeddel, vigasztalásoddal és áldásoddal. maradj velünk, ha ránk borul a szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kételkedés és a kísértés éjszakája, a kínos halál éjszakája. Maradj velünk és minden híveddel most és mindörökké. Ámen.

Imádságok-Reggeli imádságok

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.

Hálát adunk Neked, Urunk, szívünk mélyén az elmúlt éjszakai nyugalomért és az ajándékul vett új napért, mely szolgálatodra szólít minket. Engedd hogy e nap minden óráját úgy tölthessük el szolgálatod teljes szabadságában, hogy este újra hálát adhassunk Neked, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.

Dicsérendő Szentháromság! E mai napon a Te irgalmadba ajánlom járásomat, kelésemet, minden cselekedetemet és tervemet. Kérlek, nyisd meg szívemet és ajkamat, hogy dicsérjem és magasztaljam nevedet, mely egyedül szent minden név között. Mivel pedig szent neved dicséretére teremtettél engem, engedd, hogy dicséretedre éljek és Neked szolgáljak szeretetben és félelemben. Ámen.

Úr Jézus Krisztus! Te légy ma és egész életemben, minden munkám és vállalkozásom kezdete. Légy vigasztalóm megmentőm, áldásom és segítőm. Oltalmazz meg engem s enyéimet minden gonosztól, hogy a gonosz ellenség és a gonosz emberek erőt ne vehessenek rajtam. Ámen.

Imádságok-Szombat

A hét vége

Halál, számadás, ítélet

A gonosz eltörölése. Új ég és új föld

Örök szombat

De szabadíts meg a gonosztól mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.

Luther imádsága

Urunk! Szabadíts meg minket a minden bajból és nyomorúságból, főként pedig ments meg minket a halálból. Ámen.

Szombat reggel

Hálát adok Neked, örök Isten, hogy majd eltörlöd a gonosz hatalmát és új világot teremtesz az idők végén , hogy gyönyörködjél benne, mint kezdetben. Hálát adok Neked, örök Isten, hogy már most is gátolod a gonosz hatalmát. Szűkre szabod életünk határát, mulandóvá teszed az ember dicsőségét hogy féljünk haragodtól és elforduljunk a gonosztól.

Hálát adok Neked, örök Isten, hogy már most is készíted örök országodat. Szüntelenül hallatod hívó szavadat. Harcba állítasz bűneinkkel. Győzelmet adsz a gonosz hatalmán. Új élet Lelkével erősítesz minket.

Kérlek, Téged, örök Isten, munkám közben is emlékeztess életem végére hogy ne tékozoljam időmet, hogy ne bizakodjam mulandó javakban, hogy keressem az örök élet forrását.

Kérlek téged, örök Isten, munkám közben is emlékeztess a végső ítéletre, hogy cselekedjem akaratodat hogy ne bizakodjam igazságomban, hogy keressem irgalmadat. Ámen.

Szombat reggel

Imádlak, Téged, megdicsőült Úr Jézus, csodálatos újjáteremtő erődért. Általad lett tminden és Benned újul minden. Megújítasz mindent, ami megromlott. Te vagy a kezdet és a vég. Te vagy a világ reménysége.

Teremts újjá engem is élő reménységre, hogy éberen vigyázzak, mert nem tudom, mikor jössz és epedve várjalak, mert örömöt és üdvösséget hozol.

Teremts újjá az eljövendő világ erőivel. Keresztelj meg tűzzel és Szentlélekkel. Rontsd le bennem azt, ami a  gonosztól van .Építsd fel bennem azt, ami tetszésedre van. Készíts fel engem eljövendő világodra. A mulandóság zajában is add a Te békességedet. Ámen.

Szombat este

Hálával dicsérlek, örök Isten, naponként megújuló kegyelmedért. Napról napra meghosszabbítottad életemet. Napról napra megbocsátottad vétkeimet. Napról napra menedékem voltál.

Nálad keresek most is menedéket megfáradt testtel és megterhelt lélekkel. Megfáradtam a múló világ rohanásában. Megfáradtam bűneim terhe alatt. Megfáradtam a jó cselekvésekben. Mert megfogyatkozott a hitem és megfogyatkozott a szeretetem.

Nálad keresek menedéket, örök Isten. Te nem fáradsz el a megbocsátásban. Te nem fáradsz el kegyelmed megújításában. Hadd tegyem le Nálad bűneim terhét. Hadd pihenjen meg Nálad a lelkem.

Hadd merítsek Nálad új erőt.

Könyörgök Hozzád, örök Isten, magamért. Ments meg a gonosz hatalmától. Ments meg a halál rémétől. Ments meg az örök haláltól. Könyörülj rajtam, egyetlen Fiadért. Könyörgök hozzád, örök Istenem, minden emberért, azokért, akik gonoszul cselekszenek, azokért, akik gonoszságtól szenvednek, azokért, akik a halállal vívódnak. Könyörülj rajtuk egyetlen Fiadért.

Könyörgök Hozzád, örök Isten, az egész világért. Vess véget a gonosz rontásának és állítsd fel országodat. Teremts új eget és új földet hogy minden térd meghajoljon Előtted és minden nyelv dicsérjen Téged. Könyörülj a világon egyetlen Fiadért. Ámen.

Powered by Blogger.hu